„STOP Marnotrawstwu”, czyli innowacyjny CSR w Carrefour

CSR, czyli społeczna odpowiedzialność biznesu, to sposób zarządzania organizacją, w myśl którego firma bierze pełną odpowiedzialność za swój wpływ na wszystkie grupy swoich interesariuszy. Niejednokrotnie, działania podejmowane w ramach realizacji strategii CSR, skutkują innowacyjnym rozwiązaniami, które stanowią o przewadze konkurencyjnej firmy i pozwalają ograniczać koszty działania. Dobrym przykładem jest realizowany od stycznia 2013 autorski program Carrefour „STOP Marnotrawstwu”, który już po roku przyniósł wymierne efekty.

„STOP Marnotrawstwu” to międzynarodowa inicjatywa Grupy Carrefour realizowana w Carrefour Polska od początku roku 2013. Jej celem jest walka z codziennym marnotrawstwem w każdym obszarze funkcjonowania firmy oraz promowanie dobrych praktyk wśród dostawców i klientów Carrefour.

„STOP Marnotrawstwu” to siedem obszarów działań: edukacja pracowników i wprowadzenie ekologicznych nawyków do codziennej praktyki w biurach i sklepach Carrefour, optymalizacja obiegu towarów, zaangażowanie dostawców w walkę z marnotrawstwem, edukacja klientów w obszarze przeciwdziałania marnotrawstwu, zmniejszenie marnotrawstwa związanego z gospodarką opakowaniami, optymalizacja transportu i logistyki oraz racjonalizacja zużycia energii.

Innowacyjne działania podjęte w sklepach sieci w ramach „STOP Marnotrawstwu” to przede wszystkim ograniczenie kosztów, ale też korzyści dla środowiska naturalnego. W 2013 roku Carrefour Polska wprowadził system wykorzystujący niskie temperatury wód podziemnych do obniżenia temperatury powietrza w sklepie, tzw. Free Cooling System. Użycie alternatywnego źródła energii polega na produkcji chłodu z energii geotermalnej – naturalnego źródła chłodu znajdującego się w gruntach, skałach, wodach i parach wypełniających pory i szczeliny skalne. Rozwiązanie jest zarówno ekonomiczne, jak i ekologiczne oraz pozwala na zmniejszenie kosztów eksploatacji wentylacji i klimatyzacji o 80%. System został uruchomiony w wybranych sklepach Carrefour.

Innym ważnym elementem inicjatywy „STOP Marnotrawstwu” jest redukcja zużycia energii, którą udało się osiągnąć w przebudowanych sklepach sieci dzięki zainstalowaniu czujników ruchu w strefach komunikacyjnych i toaletach, wyposażeniu lodówek w drzwi oraz zastąpieniu tradycyjnego oświetlenia świetlówkowego oświetleniem LED. Sieć wprowadziła też rozwiązania mające na celu ograniczenie zużycia wody, zastępując stary sprzęt chłodniczy nowym oraz poprawiając wydajność kondensatorów, co pozwoliło na ograniczenie dodatkowego chłodzenia wodą.

Carrefour dąży też do zmniejszenia swojego śladu węglowego – w wybranych sklepach sieci wprowadzono system chłodnictwa, wykorzystujący CO2 jako czynnik chłodniczy. Dzięki zmianom, system chłodnictwa zużywa o 25% energii mniej i jest bardziej przyjazny dla środowiska.

Redukcja emisji CO2 to również działania w zakresie optymalizacji logistyki. Carrefour wdrożył Transport Management System (TMS) – aplikację, która pozwala rozpoznać etap realizacji zamówienia przez wszystkich uczestników łańcucha dostaw. System pozwala na poprawę jakości i efektywności planowania oraz przekłada się na wymierne korzyści dla środowiska naturalnego: optymalizacja trasy transportu pozwala na redukcję ilości pojazdów i pokonywanych przez nie kilometrów.

Kolejnym rozwiązaniem z zakresu optymalizacji transportu jest Backhouling & Fronthouling, polegający na eliminowaniu pustych przebiegów poprzez odpowiednie zarządzanie przeładunkami. System pozwolił na zmniejszenie kosztów logistycznych Carrefour Polska oraz przyczynił się do redukcji zanieczyszczenia środowiska naturalnego.

Carrefour Polska przygotował też coś dla swoich klientów i internautów – edukacyjny program Odpowiedzialnie każdego dnia! Jest to internetowa baza wiedzy, gdzie zamieszczane są porady dotyczące przeciwdziałania marnowaniu żywności i zasobów naturalnych, a także odpowiedzialnego postępowania z odpadami domowymi. Celem programu jest kształtowanie postaw społecznych poprzez drobne zmiany w zachowaniu, a także wskazanie dodatkowych źródeł oszczędności dla każdej rodziny. Program jest ogólnodostępny i znajduje się na stronie carrefour.pl. W przygotowaniu treści Carrefour Polska wsparły organizacje partnerskie – Federacja Polskich Banków Żywności, Fundacja Partnerstwo dla Środowiska i Stowarzyszenie Niepełnosprawni dla Środowiska EKON.

Uświadomienie sobie konieczności zmiany nawyków, to pierwszy krok na drodze do ograniczenia marnotrawstwa. Carrefour Polska realizuje to założenie edukując swój personel. Od początku 2013 roku centrala firmy realizuje program „Jestem EKO”, który uświadamia pracownikom, że drobne zmiany postawy pozwalają przeciwdziałać marnowaniu, a efekt skali sprawia, że codzienne wybory przekładają się na rzeczywiste oszczędności zarówno dla nich, jak i dla firmy. W ramach programu pracownicy centrali wzięli udział w szkoleniach zorganizowanych przez Carrefour we współpracy z Bankami Żywności i Fundacją Partnerstwo dla Środowiska.

Z myślą o swoich kontrahentach, MŚP oraz dostawcach Marki Własnej Carrefour stworzono specjalne narzędzie do samooceny, tzw. Autodiagnostyk. Aplikacja, będąca źródłem materiałów edukacyjnych oraz uwzględniająca zapisy międzynarodowej normy ISO 26 000. Wytyczne ds. społecznej odpowiedzialności, pozwala firmom na dokonanie oceny działań podejmowanych w zakresie zrównoważonego rozwoju.

„STOP Marnotrawstwu” to działania, których zadaniem jest wprowadzenie trwałej pozytywnej zmiany w najbliższym otoczeniu firmy, a także ograniczenie kosztów działania przedsiębiorstwa.