SASB. Sustainability Accounting Standards Board

SASB – (ang. Sustainability Accounting Standards Board, Rada Standardów Rachunkowości Zrównoważonego Rozwoju)

Rada powstała w celu opracowania standardów rachunkowości zrównoważonego rozwoju. Inwestorzy, pożyczkodawcy, ubezpieczyciele i inni dostawcy kapitału finansowego są coraz bardziej wyczuleni na wpływ czynników środowiskowych, społecznych i ładu korporacyjnego (ESG) na wyniki finansowe firm, co powoduje potrzebę ujednoliconego raportowania danych ESG.