Organizacje pozarządowe

Organizacje pozarządowe

Są to wszystkie podmioty, które nie są jednostkami albo organami administracji publicznej oraz których działalność nie jest nastawiona na osiąganie zysku. Skupiają się na realizowaniu wybranego interesu społecznego i poprzez współpracę z biznesem pomagają w realizowaniu celów, związanych ze społeczną odpowiedzialnością biznesu.