IIRC. International Integrated Reporting Council

IIRC – (ang. International Integrated Reporting Council, Międzynarodowa Rada ds. Sprawozdawczości Zintegrowanej).

Celem International Integrated Reporting Council jest wsparcie spółek w przedstawieniu procesu tworzenia wartości finansowej i niefinansowej poprzez raportowanie zintegrowane. Raport zintegrowany to zwięzła komunikacja o tym, jak strategia, zarządzanie, wyniki i perspektywy organizacji prowadzą do tworzenia wartości w perspektywie krótko-, średnio- i długoterminowej.