Rusza trzecia edycja programu stypendialnego IKEA „Na Rodzinę Można Liczyć”

Dzisiaj startuje trzecia edycja ogólnopolskiego programu stypendialnego „Na Rodzinę Można Liczyć” prowadzonego przez IKEA oraz Fundację Świętego Mikołaja. Akcja realizowana we wszystkich sklepach IKEA w Polsce potrwa do 11 maja 2014 roku, a zebrane środki trafią do uczniów, którzy nie tylko osiągają dobre wyniki w nauce i chcą rozwijać swoje zainteresowania, pasje oraz talenty, ale też angażują się społecznie.

Program „Na Rodzinę Można Liczyć” prowadzony jest od 2012 roku. Jego celem jest rozwój kapitału intelektualnego młodych ludzi oraz wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci w Polsce. Zadanie to realizowane jest poprzez fundowanie stypendiów dla uczniów, którzy angażują się społecznie oraz chcą rozwijać swoje pasje i zdolności, ale często nie mają wystarczających środków na realizację swoich marzeń. W ramach programu IKEA stworzyła specjalny Fundusz Stypendialny. Do tej pory udało się na nim zebrać kwotę 577 679 złotych (293 539 złotych w pierwszej edycji oraz 284 140 złotych w drugiej edycji). Środki te zostały przeznaczone na stypendia dla 289 uczniów z 136 szkół w całej Polsce.

W trzeciej edycji programu „Na Rodzinę Można Liczyć” stypendia będą przyznawane przede wszystkim młodzieży zaangażowanej społecznie, biorącej udział w projektach charytatywnych, obywatelskich, proekologicznych czy kulturalnych. Takie osoby mogą stać się wzorem do naśladowania w swoim najbliższym otoczeniu oraz wśród ludzi, którym pomagają. Aby je wesprzeć, wystarczy w okresie trwania akcji, podczas zakupów w sklepach IKEA, okazać kasjerowi swoją kartę IKEA FAMILY. Za każde przeciągniecie tej karty przy kasie (zarejestrowanie zakupów) firma przekazuje 50 groszy na Fundusz Stypendialny. Warunki uczestnictwa w programie „Na Rodzinę Można Liczyć” dla szkół oraz procedura ubiegania się o stypendia zostały opisane na stronie www.IKEA.pl/stypendia. W ramach trzeciej edycji akcji szkoły będą mogły nadsyłać swoje zgłoszenia do 8 czerwca 2014 roku. Te, które zostaną zakwalifikowane, wybiorą spośród swoich uczniów przyszłych stypendystów.

„Celem programu »Na Rodzinę Można Liczyć« jest nie tylko wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci w Polsce poprzez realne wsparcie finansowe, ale też zwiększanie świadomości i zainteresowania Polaków ważnym tematem społecznym, jakim jest rozwój kapitału intelektualnego nastolatków. Rola szkół w tym procesie jest nieoceniona, dlatego zachęcamy je do wspierania uczniów w odkrywaniu oraz rozwijaniu ich umiejętności i talentów, w realizacji ciekawych pomysłów i inicjatyw prospołecznych, a także do umacniania w nich pozytywnych wartości” – powiedziała Kinga Najkowska, koordynator programu „Na Rodzinę Można Liczyć” w Fundacji Świętego Mikołaja.

„Inwestowanie w rozwój młodych ludzi przynosi korzyści nie tylko im samym, ale także ich rodzinom i lokalnym społecznościom, w których żyją, dając im przepustkę do lepszej przyszłości. Dzieje się tak szczególnie wtedy, gdy młodzież jest zaangażowana w pomaganie innym i działanie na rzecz swoich społeczności. Jesteśmy dumni z takich osób i chcemy je wspierać, czemu m.in. służy nasz program stypendialny. Razem możemy tworzyć lepsze życie dla coraz większego grona ludzi, dlatego zachęcamy naszych klientów do zaangażowania się w tegoroczną edycję akcji. Wystarczy tylko prosty gest okazania karty IKEA FAMILY przy dokonywaniu zakupów” – powiedział Adam Nowak, kierownik programu IKEA FAMILY.

Więcej o programie „Na Rodzinę Można Liczyć”:

www.ikea.pl/stypendia

Więcej o Fundacji Świętego Mikołaja:

www.mikolaj.org.pl