Raport CSR Banku BPH

BPH_logoBank BPH opublikował kolejny już raport społecznej odpowiedzialności biznesu. Po raz pierwszy raport CSR banku został opracowany według wytycznych Global Reporting Initiative (GRI).

Raport opisuje działania w czterech kluczowych obszarach wynikających ze strategii „fair play”, wdrożonej przez bank w 2011 r. i uwzględniającej programy skierowane do kluczowych grup interesariuszy: klientów, partnerów, pracowników i społeczeństwa. – Społeczna odpowiedzialność biznesu od lat leży u podstaw działań biznesowych Banku BPH. Naszym celem jest działanie uczciwe, rzetelne i odpowiedzialne w stosunku do wszystkich grup interesariuszy. Realizacji tego celu ma służyć strategia „fair play”, którą konsekwentnie wdrażamy od 2011 roku. Wytycza ona kierunki naszego działania, jest wyrazem troski Banku BPH o zrównoważony rozwój, a realizacja jej kluczowych założeń ma wspierać nasz sukces rynkowy – mówi Richard Gaskin, Prezes Zarządu Banku BPH.

W publikacji Bank BPH prezentuje wdrożone w 2012 r., Zasady Fair Play, które są podstawą jego strategii społecznej odpowiedzialności i zostały wypracowane w odpowiedzi na oczekiwania interesariuszy Banku BPH, które poznano dzięki prowadzonemu z nimi dialogowi. Raport prezentuje również dobre praktyki i projekty realizowane w różnych pionach biznesowych banku a także rozbudowany zestaw wskaźników, wymaganych w metodologii GRI, jak i tych, których publikacja jest opcjonalna.

– Bank BPH od 2005 r. regularnie opracowuje i publikuje dane z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu. Tegoroczna wersja „Raportu Po prostu fair” została opracowa¬na po raz pierwszy według międzynarodowych wytycznych Global Reporting Initiative (GRI). W ten sposób nawiązujemy do najlepszych światowych praktyk w zakresie raportowania wyników w obszarze społecznej odpowiedzialności biznesu, a jednocześnie promujemy najwyższe standardy dla branży w Polsce – mówi Malwina Fidyk, Menedżer ds. CSR i Różnorodności Banku BPH.
Raport CSR Banku BPH dostępny jest na stronie WWW banku.
Skrócona wersja raportu dostępna jest tutaj.