QlikView wspiera Francuską Federację Banków Żywności

francuska_federacja_bankow_zywnosciQlikTech, lider rozwiązań Business Discovery – systemów Business Intelligence dających pełną kontrolę nad analizą danych użytkownikom biznesowym, przekazał na rzecz Francuskiej Federacji Banków Żywności ponad 100 licencji QlikView, aby umożliwić organizacji lepszą analizę i zarządzanie danymi.Francuska Federacja Banków Żywności to pozarządowa organizacja zrzeszająca 98 banków żywności, która z pomocą 4,7 tys. wolontariuszy dostarcza potrzebującym osobom ponad 200 mln posiłków rocznie. W ubiegłym roku zanotowała ona dziesięcioprocentowy wzrost liczby serwowanych posiłków, co spowodowało zwiększony napływ danych w każdym z 98 banków.

Aby sprostać wciąż rosnącym potrzebom, Federacja zgłosiła się do programu QlikTech „Change Their World”. Jest to globalna platforma społecznej odpowiedzialności biznesu, stworzona w celu dostarczania potrzebnych informacji dla organizacji humanitarnych, związanych z opieką zdrowotną oraz ochroną środowiska. Działania te mają na celu zapewnienie najwyższej skuteczności i wydajności działań tych organizacji. QlikTech po raz pierwszy pomógł Francuskiej Federacji Banków Żywności w 2011 roku, kiedy QlikView pomogło scentralizować informacje z wybranych banków żywności. Teraz w ramach programu, przyznano 100 dodatkowych licencji, aby rozszerzyć program do wszystkich banków.

Przed wprowadzeniem QlikView, dane z każdego banku żywności były dystrybuowane i przetwarzane indywidualnie, przez co ich analiza była utrudniona. Korzystając z QlikView, Francuska Federacja Banków Żywności skonsolidowała dane ze wszystkich banków i dzięki temu usprawniła ich działania, umożliwiła wspólną analizę i raportowanie, a także sprawniejsze zbieranie darowizn i ich redystrybucję.

QlikView pozwala Francuskiej Federacji Banków Żywności na:

• śledzenie operacji dostarczania żywności;
• monitorowanie darowizn i ich redystrybucję;
• obliczanie wartości żywieniowych dostarczanych posiłków;
• zarządzanie procesem zamówień publicznych, zgodnie z wymaganiami prawnymi.

Zaobserwowaliśmy zwiększone zapotrzebowanie na działania Francuskiej Federacji Banków Żywności, przez co borykaliśmy się z problemem zbyt wielu danych, którymi nie byliśmy w stanie zarządzać – powiedział Maurice Lony, prezes Francuskiej Federacji Banków Żywności. Po wdrożeniu QlikView, dostęp do analiz w czasie rzeczywistym znacznie skrócił czas poświęcany na działania administracyjne, co pozwoliło nam na szybsze dostarczanie większej liczby posiłków potrzebującym.

Dzięki QlikView, pomagamy Francuskiej Federacji Banków Żywności robić to, co potrafi najlepiej – gromadzić, zarządzać i dystrybuować posiłki, a tym samym zmniejszać głód we Francji – powiedział Peter McQuade, wiceprezes ds. Społecznej Odpowiedzialności w QlikTech. Skuteczniej analizując dane, organizacja może odkryć nowe sposoby zwiększenia wydajności i pomaga lokalnym bankom lepiej służyć swojej społeczności.

QlikTech “Change Their World”, w ciągu ostatnich miesięcy, otrzymał dwie nagrody w kategorii społecznej odpowiedzialności biznesu. Firma otrzymała statuetkę “CSR on a Shoestring” podczas gali 2013 PR News CSR Awards. Ponadto, QlikTech został firmą roku w kategorii “Corporate Social Responsibility and Philanthropy” wg Network Products Guide.