PZU wspiera młodzież

PZU logoPZU został partnerem strategicznym Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci. Jedna z największych instytucji finansowych w Polsce postawiła na nową inwestycję – wsparcie najzdolniejszej polskiej młodzieży.

Współpraca z Krajowym Funduszem na rzecz Dzieci to kontynuacja działań Grupy PZU z zakresu CSR w obszarze edukacji. Fundusz od 1983 roku realizuje autorski program pomocy wybitnie zdolnym, będąc jedyną w Polsce organizacją oferującą tak wszechstronne wsparcie utalentowanym dzieciom i młodzieży. Wsparcie PZU pozwoli Funduszowi nie tylko kontynuować prowadzony program, ale również uzupełnić go o nowe elementy.

Stowarzyszenie planuje znacząco rozwinąć działalność, docierając do młodych naukowców i artystów w większym zakresie przez internet i zacieśniając współpracę z dawnymi stypendystami, którzy dziś są wyróżniającymi się studentami, uznanymi naukowcami i znakomitymi twórcami.

– W ostatnich latach nasze stowarzyszenie borykało się z poważnymi problemami finansowymi – coraz trudniej było nam pozyskiwać środki na realizację programu. Dzięki wsparciu PZU przez najbliższe lata możemy całą energię poświęcić temu, w czym jesteśmy najlepsi – pomocy najzdolniejszej młodzieży – powiedziała Maria Mach, Dyrektor Biura Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci.

Zgodnie z wynikami najnowszego raportu PISA (Programu Międzynarodowej Oceny Umiejętności Uczniów) Polska ma jeszcze dużo do zrobienia w temacie wsparcia utalentowanych dzieci. Wśród naszych uczniów odnotowano wyraźny spadek liczby osób rozwiązujących najtrudniejsze zadania. Odsetek licealistów osiągających najlepsze wyniki w testach czytania i rozumienia tekstu spadł w ciągu trzech lat z 29,7 do zaledwie 18,6 proc. Odsetek najzdolniejszych uczniów jest znacznie mniejszy niż w wielu innych rozwiniętych krajach.