Koalicja odpowiedzialnych biznesmenów

Koalicja odpowiedzialnych biznesmenów_1Razem jest raźniej, a już na pewno skuteczniej. Z takiego założenia wyszli inicjatorzy projektu „Koalicja Prezesi-Wolontariusze 2011”, wyróżnionego w XII edycji Raportu Społecznej Odpowiedzialności Biznesu.

W projekcie uczestniczy sześciu prezesów, reprezentujących wiodące firmy na polskim rynku. Są wśród nich: Maciej Owczarek (ENEA S.A.), Aneta Podyma (AXA TFI S.A.), Frank Uszko (Danone), Sławomir S. Sikora (Citi Handlowy), Harry Klompe (NUTRICIA), Maciej Witucki (Grupa TP), Artur Starek (Tchibo Warszawa), Maciej Szwarc (AXA Polska S.A.), Marek Kalbarczyk (Altix Sp. z o.o.), Marek Kuzaka (AMS S.A.), Paweł Ornatek (Lyreco Polska S.A.), Adam Niewiński (Xelion. Doradcy Finansowi), Jerzy Kurella (Bank Gospodarstwa Krajowego), Marek Rybiec (Xelion. Doradcy Finansowi), Paweł Kacprzyk (Medicover) i Teresa Górecka (Biuro Turystyki ZNP LogosTour).

Celem Koalicji jest promocja wolontariatu i działań CSR na przykładzie najlepszych, czyli osób, które aktywnie działają w biznesie. Propagowanie postaw i zachowań prospołecznych poprzez pokazywanie pozytywnych przykładów menadżerów wysokiego szczebla, którzy dzielą się swoim czasem, doświadczeniem, wiedzą i umiejętnościami, zdaniem ekspertów, daje najlepsze efekty.

– Działanie firmowane imieniem i nazwiskiem osoby znanej w danym obszarze, sprawia, że jest ono postrzegane, jako pewne – mówi Alfred Waldens, ekspert ds. wizerunku osób i instytucji w biznesie.

Zaangażowanie takiej grupy, to wynik refleksji inicjatorów projektu: Macieja Owczarczyka, prezesa ENEA S.A. oraz Pawła Łukasika, prezesa Stowarzyszenia Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce, którzy szukali pomysłu na wsparcie roli biznesu w budowaniu oraz wzmacnianiu aktywności społecznej i wolontariatu w Polsce.

– Kluczem była umiejętność i chęć popularyzowania idei wolontariatu, doświadczenie oraz manifestowanie osobistego zaangażowania społecznego w ramach akcji wolontariackich – mówią przedstawiciele Koalicji.

Zadania, które postawili sobie prezesi-wolontariusze, to promocja i upublicznienie idei społecznego zaangażowania biznesu, szczególnie w środowisku przedsiębiorców i menadżerów wysokiego szczebla, prezentacja dobrych praktyk i edukacja w zakresie wolontariatu biznesu a także wymiana doświadczeń, wiedzy i umiejętności pomiędzy liderami biznesu a liderami organizacji społecznych.

Członkowie Koalicji organizują i uczestniczą w licznych inicjatywach dotyczących CSR m.in.: w konferencjach i debatach dotyczących wolontariatu pracowniczego oraz społecznej odpowiedzialności biznesu (m.in. Konferencja Harvard Business Review Polska „Forum CSR 2011”, XXI Forum Ekonomiczne w Krynicy, Konferencja „CSR na Giełdzie”), w obchodach Europejskiego Roku Wolontariatu 2011. Dodatkowo, prowadzą też wspólne akcje i programy prospołeczne, m.in. Zbiórka Żywności Podziel się Posiłkiem, spektakl „Pchła Szachrajka” w Teatrze Polonia dla dzieci ze szkół integracyjnych.

Pierwszym wspólnym działaniem prezesów-wolontariuszy jest apel: „Czas biznesu, czas pomagania” skierowany do liderów biznesu w Polsce, w którym zachęcają do włączenia się w prace Koalicji i promowania wolontariatu.