Pomaganie wchodzi w krew

Działać w słusznej sprawie – to od zawsze bardzo ważny punkt w polityce E.Leclerc. Dlatego hipermarket w Elblągu aktywnie włącza się pomoc potrzebującym realizując własne akcje lub uczestnicząc w lokalnych projektach społecznych. Rejestracja dawców szpiku kostnego, wsparcie dla zwierząt z lokalnego schroniska, propagowanie idei hospicyjnej w społeczeństwie, czy wielkanocna zbiórka żywności – to tylko niektóre aktywności, w jakich uczestniczy elbląski E.Leclerc.

Chętnie angażujemy się w wartościowe inicjatywy – świadomość, że realnie komuś pomagamy, daje nam energię do działania i mnóstwo satysfakcji. Bez wahania zgodziliśmy się zostać partnerem Fundacji DKMS czy Banku Żywności. Z nie mniejszym zapałem realizujemy własne akcje. To, co najbardziej cieszy, to aktywny udział naszych klientów w realizowanych przez E.Leclerc projektach. Jest to dla nas powód do dumy oraz radość, że jeszcze bardzie możemy pomóc potrzebującym – podkreśla Natalia Kwapiszewska, dyrektor E.Leclerc w Elblągu.

Dar serca – szansa na zdrowe życie…..
W kwietniu br. E.Leclerc w Elblągu wspólnie z Fundacją DKMS, zorganizował akcję „Dzień Dawcy w Elblągu”. Wszystkie zdrowe osoby w wieku od 18 do 55 lat mogły bezpłatnie zarejestrować się w bazie potencjalnych dawców komórek macierzystych. Proces polegał na przeprowadzeniu wstępnego wywiadu medycznego, wypełnieniu formularza z danymi osobowymi i pobraniu wymazu z błony śluzowej z wewnętrznej strony policzka. Akcja została nagłośniona poprzez komunikaty wewnątrz hipermarketu oraz intensywną kampanię plakatową.
W efekcie, w ciągu jednego dnia zarejestrowano 143 osoby. Wszyscy byli klientami hipermarketu E.Leclerc w Elblągu.

W trosce o los zwierząt….
W dniach od 11 do 12 kwietnia elbląski E.Leclerc, wspólnie z Ogólnopolskim Towarzystwem Ochrony Zwierząt Animals zorganizował wielką zbiórkę środków finansowych oraz karmy dla zwierząt ze schroniska w Elblągu. Podczas trwania akcji, na terenie sklepu obecni byli wolontariusze, którzy pomagali klientom w prowadzeniu zbiórki żywności dla zwierząt. Wszyscy chętni do wsparcia akcji mogli zakupić,  a następnie przekazać produkty do specjalnych przygotowanych na tę okoliczność koszy. Dzięki aktywnemu i entuzjastycznemu zaangażowaniu klientów E.Leclerc w Elblągu przekazał ok. 100 kg żywności oraz 3427,36 zł na opiekę czworonożnych zwierzaków w lokalnym schronisku.

Podzielmy się radością świąt……
Święta Wielkanocne to radosny czas, który możemy spędzić razem z rodziną i najbliższymi. Spotykamy przy suto zastawionym stole, pełnym wykwintnych potraw i smakołyków. Jednak nie wszyscy… Okres świąteczny jest czasem szczególnej troski o potrzebujących. W ostatnich latach przybywa w naszym kraju rodzin w trudnej sytuacji materialnej. Dlatego hipermarket E.Leclerc już na początku kwietnia, wspólnie z elbląskim Bankiem Żywność zorganizował na terenie sklepu akcję Wielkanocnej Zbiórki Żywności.

Klienci hipermarketu nie pierwszy już rak wykazali się hojnością i szczodrym sercem. Na pomoc najbardziej potrzebującym przekazano 220 kg żywności. Cała akcja była intensywnie promowana poprzez okolicznościowe plakaty i komunikaty wewnątrz sklepu.

Hospicjum to też Życie…..
E.Leclerc w Elblągu wspiera działalność hospicyjną. 26 kwietnia hipermarket E.Leclerc wspólnie ze Stowarzyszeniem na rzecz Hospicjum Elbląskiego organizuje akcję „Pola nadziei 2014”. Celem jest pozyskanie funduszy na potrzeby hospicjów oraz propagowanie idei opieki hospicyjnej w społeczeństwie –na potrzeby chorych i możliwość niesienia im pomocy. Klienci hipermarketu E.Leclerc kupując żonkile – symboliczne kwiaty nadziei – będą jednocześnie mogli wesprzeć akcję i pomóc osobom potrzebującym. Zebrane podczas akcji fundusze zasilą budżet Hospicjum w Elblągu i zostaną przeznaczone na zakup lekarstw, środków higienicznych, szkoleń dla personelu hospicyjnego i wolontariuszy etc.