O zrównoważonym rozwoju i ochronie środowiska na warsztatach ECR Polska

29 stycznia w Warszawie odbyły się warsztaty „SUSTAINABILITY IN BUSINESS’’, dotyczące korzyści płynących z odpowiedzialnego, zrównoważonego rozwoju oraz trendów i idei w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu w łańcuchu dostaw. Organizatorem spotkania było stowarzyszenie ECR Polska Warsztaty zostały zorganizowane w ramach projektu „LOGOS. Model koordynacji wirtualnych łańcuchów dostaw spełniający wymogi społecznej odpowiedzialności biznesu” dofinansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Celem warsztatów było stworzenie miejsca wymiany wiedzy, potrzeb i idei dotyczących dobrych praktyk i działań w zakresie CSR. W spotkaniu wzięli udział m.in. przedstawiciele Instytutu Logistyki i Magazynowania oraz największych polskich i międzynarodowych korporacji zajmujący się CSR i  ochroną środowiska oraz osoby odpowiedzialne za logistykę i łańcuchy dostaw.

Zmniejszanie wpływu działalności firm na środowisko coraz częściej stanowi jeden z kluczowych elementów zrównoważonej strategii rozwoju świadomych i nowoczesnych przedsiębiorstw. Redukcja emisji CO2 do atmosfery jest w tej chwili jednym z głównych wyzwań stojących przed branżą transportową. Globalne ocieplenie, zbyt wysoka emisja CO2 do atmosfery, generowanie ogromnej ilości zanieczyszczeń i produktów ubocznych wymaga od firm poszukiwania rozwiązań, które wyraźnie przyczynią się do zmniejszenia negatywnego oddziaływania na środowisko naturalne.

Uczestnicy warsztatów wymieniali się doświadczeniami w zakresie zrównoważonego rozwoju oraz rozwiązań prowadzących do maksymalnego wykorzystania zasobów transportowych, mających na celu zredukowanie negatywnego wpływu łańcucha dostaw na środowisko naturalne.
Jeden z uczestników spotkania, przedstawiciel firmy CHEP – światowego lidera w dostarczaniu kompleksowych rozwiązań w zakresie zarządzania opakowaniami – Inigo Canalejo, Customer Solution Manager,  zaprezentował case study na temat zrównoważonego rozwoju w łańcuchu dostaw – gdzie na przykładzie innowacyjnych rozwiązań stosowanych przez firmę CHEP udowodnił, że pooling palet pozwala zmniejszyć negatywny wpływ łańcucha dostaw na środowisko. Jest to możliwe dzięki wdrażaniu efektywnych projektów, odpowiedniemu planowaniu i polityce proekologicznej firmy.

CHEP od lat wdraża rozwiązania proekologiczne. Aby zredukować negatywny wpływ na środowisko, firma ogranicza produkcję palet, przez zastosowanie recyklingu i ponowne użycie tych samych materiałów. Pozwala to znacznie zredukować zapotrzebowanie na surowce naturalne oraz zapobiega ich marnotrawieniu, jednocześnie ograniczając emisję CO2. Ponadto optymalne rozmieszczenie magazynów CHEP umożliwia zwiększenie wydajności, przy jednoczesnym zmniejszeniu emisji spalin i zanieczyszczeń powstających podczas transportu. W 2012 r. współpraca CHEP z przewoźnikami, detalistami i producentami pozwoliła na ograniczenie emisji CO2 do atmosfery aż o 1600 ton.

Wynajem palet to usługa, która wpisuje się w ideę zrównoważonego rozwoju. System, który z założenia opiera się na wielokrotnym wykorzystaniu opakowań, odzysku palet i ich ostatecznym recyklingu, pozwala na zredukowanie odpadów. Koncepcja wynajmu palet jest bardzo prosta a jednocześnie skuteczna z perspektywy ochrony środowiska. Firma CHEP udostępnia klientom palety, które wykorzystywane są do magazynowania i dystrybucji produktów. Po ich zwolnieniu spod ładunku, CHEP odbiera palety z wszystkich miejsc, do których trafiły niebieskie nośniki. W centrum serwisowym CHEP każda paleta zostaje sprawdzona pod względem jakości i wytrzymałości i w razie potrzeby naprawiona. W ten sposób czas życia palety CHEP ulega wydłużeniu.

Badania potwierdzają, że ponad 80 proc. klientów CHEP traktuje ochronę środowiska jako strategiczny element łańcucha dostaw. Dbałość o środowisko naturalne jest również priorytetem CHEP. Tylko w okresie roku, wszyscy klienci CHEP Polska przyczynili się do zmniejszenia emisji CO2 o ponad 12 tys. ton, zużycia wody o ponad 60 tys. m³, zużycia drewna o blisko 11 tys. ton oraz ograniczenia ilości odpadów o ponad 1 tys. ton.
Szacuje się, że dzięki korzystaniu z wynajmu palet i wyeliminowaniu z łańcucha dostaw palet jednorazowych i wymiennych palet typu EUR, światowe zużycie drewna zmniejsza się rocznie o 23 miliony drzew.

Oprócz wykładów i prezentacji case study, podczas spotkania odbyły się również warsztaty praktyczne przygotowane przez Jonathana T. Scotta – światowego guru w zakresie CSR, podczas których udowodnił, że wprowadzenie do biznesu rozwiązań proekologicznych powoduje nie tylko ograniczenie emisji zanieczyszczeń ale również przynosi wymierne zyski dla firmy. Są nimi nie tylko oszczędności ale również wzrost efektywności pracowników, świadomych etycznego i zrównoważonego rozwoju. Powoduje to wzrost ich zaangażowania, podnosi morale i poczucie przynależności.  Udowodniono również, że działania proekologiczne pozwalają na wzmocnienie wartość marki.