Nowa Polityka Środowiskowa Nestlé

Nestlé S.A. wyznaczyło 9 obszarów odpowiedzialnego postępowania firmy oraz jej dostawców i kontrahentów wobec środowiska. Zobowiązania w każdym z nich szczegółowo określa nowo wydana Polityka Środowiskowa Nestlé (The Nestlé Policy on Environmental Sustainability). Stosowanie się do jej dotychczasowych zasad pozwoliło firmie w latach 2002 – 2012 zredukować pobór wody o 53%, zużycie energii o 38% i bezpośrednią emisję gazów cieplarnianych o 50% w przeliczeniu na tonę produktu.


To już czwarta edycja Polityki Środowiskowej Nestlé. W dokumencie określono zasady postępowania pracowników Nestlé oraz dostawców i kontrahentów firmy na wszystkich etapach cyklu życia produktu. Aktualne jego wydanie zyskało bardziej szczegółową niż dotychczas formę i przejrzysty podział na 9 obszarów aktywności firmy: Badania i rozwój, Pozyskiwanie surowców, Produkcja, Opakowania, Logistyka, Komunikacja z konsumentem, Komunikacja wewnętrzna, Zasoby ludzkie, Regulacje prawne. Polityka obowiązuje we wszystkich jednostkach Nestlé na świecie.

Mamy coraz bardziej ograniczone zasoby wodne i zmniejszającą się bioróżnorodność. Dodatkowe wyzwanie stanowią też postępujące zmiany klimatyczne, które wpływają przede wszystkim na uprawę roślin np. zagrożenie deficytem surowców ze względu na susze czy zmniejszenie populacji pszczół. W związku z tym działania firm w zakresie ochrony środowiska są niezwykle ważne. Wiążą się nie tylko z nieustannym wprowadzaniem unowocześnień w fabrykach, by redukować np. emisję CO2 czy pobór wody, ale też z dzieleniem się wiedzą na ten temat z konsumentami – mówi Katarzyna Granat, Specjalista ds. Środowiska w Nestlé Polska S.A.

źródło: Nestlé