Zmiana czasu. Nie będzie w Polsce likwidacji zmiany czasu. Obowiązują czas zimowy i letni

Ministerstwo Rozwoju i Technologii informuje, że Komisja Europejska zaleca państwom członkowskim UE kontynuowanie obecnych regulacji dotyczących czasu zimowego i letniego przez najbliższe 5 lat (2022-2026). Jak tłumaczy MRiT stąd potrzeba wydania nowego rozporządzenia. Nie ma ono nic wspólnego z odchodzeniem od zmian czasu.  

– Prace związane z wydaniem nowego rozporządzenia mają zatem związek z nowym komunikatem Komisji Europejskiej ws. zmian czasu w latach 2022 – 2026. Zgodnie z tym dokumentem wszystkie kraje członkowskie Unii Europejskiej muszą przygotować przepisy prawne, na podstawie których będą kontynuowane dotychczasowe ustalenia związane ze zmianami czasu – mówi wiceminister Olga Semeniuk.

POLECAMY TEŻ:

https://raportcsr.pl/budzet-ue-na-lata-2021-2027-na-co-wydamy-76-miliardow-euro/

Wydawany co pięć lat na kolejne 5 lat Komunikat Komisji Europejskiej – wprowadza wspólną we wszystkich państwach członkowskich datę i czas rozpoczęcia oraz zakończenia okresu stosowania czasu letniego – tłumaczy MRiT.

Co roku wprowadzamy czas letni na pół roku tj. od końca marca danego roku (odwołując tym samym obowiązywanie czasu zimowego), a na końcu października danego roku przechodząc na czas zimowy – odwołujemy czas letni. I tego właśnie dotyczy procedowane przez MRiT nowe rozporządzenie do którego zobowiązuje państwa członkowskie UE Komisja Europejska. Chodzi zatem o wprowadzenie wspólnej daty rozpoczęcia i zakończenia stosowania czasu letniego a nie prac nad zniesieniem zmian czasu.

Jak wynika z informacji MRiT, przez kolejnych pięć lat (2022-2027), o ile Komisja Europejska nie powróci do prac nad odejściem od zmian czasu, będzie obowiązywał czas zimowy i letni. Prace nad odejściem od zmian czasu zostały zawieszone na szczeblu europejskim jeszcze przed pandemią koronawirus.

KONTAKT DO AUTORA: t.dereszynski@raportcsr.pl