Budżet UE na lata 2021-2027. Na co wydamy 76 miliardów euro?

Fundusze Europejskie na lata 2021-2027 to 72,2 miliarda euro z polityki spójności oraz 3,8 mld euro środków z Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji. Łącznie to 76 miliardów euro, które zostaną zainwestowane w innowacje, przedsiębiorczość, cyfryzację, infrastrukturę, ochronę środowiska, energetykę, edukację i sprawy społeczne.

– Samorządy są kluczowym partnerem dla rządu w prowadzeniu polityki rozwoju i pozostaną głównym beneficjentem Funduszy Europejskich w nowym budżecie Unii Europejskiej. Nowa perspektywa finansowa to nowe możliwości realizacji ważnych inwestycji w samorządach – mówił Małgorzata Jarosińska-Jedynak, wiceszefowa resortu funduszy i polityki regionalnej.

CZYTAJ TEŻ: W UE wydano już 591 mln unijnych zaświadczeń covid

https://raportcsr.pl/covid-19-wydano-juz-591-milionow-unijnych-zaswiadczen-cyfrowych-ucc/

Samorządy będą mogły korzystać z polityki spójności, jak dotychczas z krajowych i regionalnych programów. – Przygotowanie programów jest już w większości bardzo zaawansowane. Zakończenie prac przewidujemy do końca 2021 roku – wyjaśnia minister Jarosińska-Jedynak.

Sekretarz stanu w MFiPR informuje także o trwających pracach nad nowelizacją Krajowej Polityki Miejskiej.

– W tworzonym obecnie dokumencie nowej Krajowej Polityki Miejskiej kładziemy nacisk na rozwiązania, które przyczyniają się do prowadzenia racjonalnej gospodarki zasobami naturalnymi oraz zwiększenia roli środowiska przyrodniczego w niwelowaniu skutków przemian klimatycznych. Będziemy też  umożliwiać zmiany zachowań transportowych oraz  tworzyć przyjazne warunki do życia – wymienia Małgorzata Jarosińska-Jedynak.

KONTAKT DO AUTORA: t.dereszynski@raportcsr.pl