COVID-19. Wydano już 591 milionów unijnych zaświadczeń cyfrowych (UCC)

Unijne cyfrowe zaświadczenie COVID (UCC) ustanowiło globalny standard – podsumowuje Komisja Europejska. Do tej pory wydano ponad 591 mln takich dokumentów, które potwierdzają szczepienia, testy i powrót do zdrowia, ułatwiają bezpieczne również podróżowanie i odgrywają kluczową rolę we wspieraniu europejskiej branży turystycznej.

Komisja Europejska przyjęła właśnie sprawozdanie dotyczące unijnego cyfrowego zaświadczenia COVID, potocznie zwanego paszportem covidowym, i jego wdrażania w całej UE. Sprawozdanie pokazuje, że unijne zaświadczenia, których wydano już ponad 591 mln, stanowią zasadniczy element reakcji Europy na pandemię COVID-19. Zaświadczenie ułatwia bezpieczne podróżowanie i odgrywa kluczową rolę we wspieraniu europejskiej branży turystycznej, która mocno ucierpiała na skutek pandemii. Już 43 państwa na czterech kontynentach przyłączone są do systemu, a w nadchodzących tygodniach i miesiącach dołączy do nich wiele innych krajów.

CZYTAJ TEŻ: Szczyt klimatyczny COP26 od 31 października 2021 r. w Glasgow

https://raportcsr.pl/szczyt-klimatyczny-cop26-od-31-pazdziernika-2021-r-w-glasgow/

Unijne cyfrowe zaświadczenie covid (UCC) w liczbach:

  • Państwa członkowskie UE wydały ponad 591 mln unijnych cyfrowych zaświadczeń COVID.
  • Już 43 państwa przyłączyły się do unijnego systemu: 27 państw członkowskich UE, 3 państwa Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Szwajcaria oraz 12 innych krajów i terytoriów. W sumie do Komisji zgłosiło się 60 państw trzecich zainteresowanych udziałem w unijnym systemie. Oprócz państw, które już są podłączone do systemu, prowadzone są rozmowy na szczeblu technicznym z 28 zainteresowanymi krajami.
  • Sektor transportu lotniczego odniósł duże korzyści z unijnego cyfrowego zaświadczenia COVID, które wprowadzono w samą porę przed letnim okresem wzmożonych podróży. Stowarzyszenie Międzynarodowej Rady Portów Lotniczych (ACI Europe (link is external)) zgłosiło, że w lipcu 2021 r. łączna liczba pasażerów wzrosła ponad dwukrotnie w porównaniu z lipcem 2020 r. ACI Europe przypisuje tę zmianę wprowadzeniu unijnego cyfrowego zaświadczenia COVID wraz z łagodzeniem ograniczeń związanych z podróżowaniem.
  • Według badania Eurobarometr, przeprowadzonego na zlecenie Parlamentu Europejskiego, około dwie trzecie (65 proc.) respondentów zgodziło się z opinią, że unijne cyfrowe zaświadczenie COVID jest najbezpieczniejszym sposobem swobodnego podróżowania po Europie w czasie pandemii COVID-19.
  • 20 państw członkowskich UE stosuje też unijne cyfrowe zaświadczenie COVID-19 do celów wewnętrznych, takich jak dostęp do dużych imprez oraz restauracji, kin i muzeów, na podstawie krajowej podstawy prawnej.

Co dalej z UCC

Do 31 marca 2022 r. KE przedstawi kolejne sprawozdanie dotyczące wdrażania tego rozporządzenia. Możliwe, że będzie mu towarzyszyć wniosek ustawodawczy przedłużający okres stosowania rozporządzenia z uwzględnieniem rozwoju sytuacji epidemiologicznej. Komisja nie wyklucza, że przedstawi taki wniosek już wcześniej, aby zapewnić zakończenie na czas koniecznej procedury ustawodawczej.

Przypomnijmy, że 14 czerwca 2021 r. Parlament Europejski i Rada Europejska przyjęły rozporządzenie w sprawie unijnego cyfrowego zaświadczenia COVID. Rozporządzenie to zobowiązuje Komisję Europejską do przedłożenia Parlamentowi Europejskiemu i Radzie Europejskiej sprawozdania do 31 października 2021 r.

KONTAKT DO AUTORA: t.dereszynski@raportcsr.pl