Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Poznaliśmy aż 56 nowych Liderów

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju rozstrzygnęło XII edycję konkursu w ramach programu LIDER. Celem programu jest poszerzenie kompetencji młodych naukowców w samodzielnym planowaniu, zarządzaniu oraz kierowaniu własnymi zespołami badawczymi, podczas realizacji innowacyjnych projektów naukowych.

Do dofinansowania zarekomendowano 56 projektów na łączną kwotę 80,67 mln zł. Największą liczbę punktów zdobył projekt Jakuba Kupieckiego z Instytutu Energetyki – Instytutu Badawczego, mający na celu opracowanie innowacyjnego stałotlenkowego elektrolizera (SOE) wytwarzanego niskokosztowymi technikami wytwórczymi jako kluczowego elementu nowoczesnych magazynów energii opartych na koncepcji power-to-gas.

CZYTAJ TEŻ: W UE wydano już 591 mln unijnych zaświadczeń covid

https://raportcsr.pl/covid-19-wydano-juz-591-milionow-unijnych-zaswiadczen-cyfrowych-ucc/

Kolejne najwyżej ocenione w XII konkursie projekty były zgłoszone przez Mateusza Spałka z Narodowego Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego oraz Dagmary Stefańskiej z Instytutu Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. Włodzimierza Trzebiatowskiego Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu. Są to odpowiednio: „Personalizacja radioterapii wysokonformalnej z wykorzystaniem mobilnych laserowych technik skanowania i druku przestrzennego” oraz „Opracowanie technologii wytwarzania kompozytów emitujących światło białe o wysokim współczynniku CRI dedykowanych do oświetlenia LED”.

LIDER jest najdłużej trwającym programem w ofercie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju – nabór prowadzony jest nieprzerwanie od 2009 roku. W tym czasie odbyło się jedenaście konkursów, w wyniku których 439 młodych naukowców – liderek i liderów w swoich dziedzinach, otrzymało ponad  511 milionów złotych na autorskie projekty badawcze. Średnia wartość grantu w programie wynosi 1,2 miliona złotych. W tym roku do grona liderów dołączy kolejnych 56 naukowców wspartych łącznie kwotą ponad 80 mln zł.

– Program LIDER jest szczególnym w ofercie konkursowej NCBR. Ma długą tradycję i cieszy się dużą renomą w środowisku naukowym. Liczymy, że spośród jego uczestników wywodzić się będą późniejsi liderzy polskiej nauki w swoich dziedzinach. Ci młodzi naukowcy będą w przyszłości rozwiązywać nieznane jeszcze dla nas wyzwania, przed jakimi staniemy, jako społeczeństwo – mówi dr inż. Wojciech Kamieniecki, dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

O pieniądze – maksymalnie 1,5 miliona złotych – aplikować mogli doktoranci, nauczyciele akademiccy bądź osoby ze stopniem doktora, od uzyskania którego nie upłynęło 7 lat. LIDER adresowany jest do osób, które są autorami publikacji w renomowanych czasopismach naukowych bądź posiadają patenty lub wdrożenia. Ważne było także, aby wnioskodawca dotychczas nie uczestniczył w roli kierownika projektu w programie. LIDER nie narzuca ograniczeń związanych z dziedziną nauki, w której należy realizować projekt. Na dofinansowanie miały szansę projekty będące innowacyjnym pomysłem o potencjale wdrożeniowym lub aplikacyjnym, a także takie, które wspierają rozwój kadry naukowej w zakresie kompetencji naukowych oraz zarządczych. Czas realizacji projektu to minimum 12 a maksymalnie 36 miesięcy.

Projekt, które zostały zakwalifikowane do dofinansowania, muszą zostać zrealizowane we współpracy z jednostką, która zatrudni Lidera przez cały okres realizacji Projektu oraz pozostałych członków zespołu badawczego na okres pracy przy realizacji projektu. Taką jednostką mogą być uczelnie, instytuty badawcze, instytuty naukowe PAN, centra badawcze PAN, instytuty Sieci Badawczej Łukasiewicz, międzynarodowe instytuty naukowe, przedsiębiorstwa prowadzące badania naukowe czy podmioty prowadzące głównie działalność naukową w sposób samodzielny i ciągły.

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) to rządowa agencja wspierająca projekty służące rozwojowi gospodarczemu i społecznemu.

KONTAKT DO AUTORA: t.dereszynski@raportcsr.pl