Polska Moc Biznesu rusza w listopadzie

I Kongres ESG Polska Moc Biznesu odbędzie się w formie studia telewizyjnego w dniach 3-5 listopada 2021 roku w Warszawie. Będzie on poświęcony trzem głównym tematom: środowisku, społecznej odpowiedzialności i ładowi korporacyjnemu.

ESG – skrót oznaczający czynniki, w oparciu o które tworzone są ratingi i oceny pozafinansowe przedsiębiorstw, państw i innych organizacji. Składają się one z 3 elementów: E – Środowisko (z ang. environmental), S – Społeczna odpowiedzialność (z ang. social responsibility) i G – Ład korporacyjny (z ang. corporate governance).  I Kongres ESG Polska Moc Biznesu będzie poruszał tematy społeczne, gospodarcze, ekologiczne, zarządzania biznesem oraz zdrowia publicznego.

Dyskusje będą umożliwiały wymianę wspólnych idei w biznesie i poszukiwanie synergii działań, które pomogą w budowaniu silnego społeczeństwa. Organizatorzy za swoją misję uważają stworzenie bilansu i wypracowanie korzyści wynikających ze współpracy na linii biznes – społeczeństwo. Poza biznesem na kongresie spotkają się przedstawiciele instytucji naukowych, samorządowych, pozarządowych oraz administracji centralnej.

Nad I Kongresem ESG Polska Moc Biznesu patronat objął Mateusz Morawiecki – Prezes Rady Ministrów Rzeczpospolitej Polskiej oraz Piotr Gliński – Wicepremier, Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu. Benchmarkiem może być realizowany co roku w kwietniu Szczyt Klimatyczny TOGETAIR, który ma zasięg 32.000.000 dotarcia, 8.500.000 otwartych streamów, ponad 6.000 publikacji.

I Kongresem ESG Polska Moc Biznesu został podzielony na 18 bloków tematycznych, które odpowiadać będą merytoryce paneli. Podczas wydarzenia w ramach debat poruszane będą tematy: pandemii; działania na rzecz lokalnej społeczności; relacji pracodawca pracownik, odpowiedzialności społecznej; ekologii, ekonomii; systemom zarządzania, skracaniu łańcuchów dostaw; starzejącego się społeczeństwo; medycyny, sportu, nauki, kultury i wsparciu dla przedsiębiorców.

Więcej: https://agencja-informacyjna.com/polska-moc-biznesu-rusza-w-listopadzie/