Diversity & Inclusion Index 2021. Deweloper Acciona wyróżniony

Firma Acciona została wybrana światowym liderem w zakresie różnorodności i inkluzji w miejscu pracy, zajmując 1. miejsce dla branży budowlanej w indeksie najbardziej różnorodnych (diversity) i integrujących (inclusivity) organizacji na świecie.

W klasyfikacji ogólnej uwzględniającej firmy działające w różnych obszarach oraz branżach Acciona zajęła 36. miejsce na świecie. Jednocześnie Acciona jest jedyną firmą budowlano-inżynieryjną, która zakwalifikowała się do rankingu Diversity & Inclusion Index 2021.

Wyróżnienie odzwierciedla przyszłościową politykę Acciona w zakresie ochrony środowiska, odpowiedzialności społecznej oraz zarządzania, czyli ESG (z ang. Environmental, Social responsibility, Governance) w zakresie infrastruktury i energii odnawialnej, a także jej zaangażowanie na rzecz równości płci, zawieranie umów sprzyjających inkluzji i integracji społecznej oraz szkolenia w zakresie różnorodności kulturowej dla 38 000 pracowników, obejmujących 131 narodowości w ponad 40 krajach. 

Ranking D&I Index został przygotowany w oparciu o dane zebrane przez Refinitiv – jedną z największych na świecie firm dostarczających dane z rynków finansowych oraz infrastrukturę w tym obszarze. Aby wybrać 100 najbardziej inkluzywnych i zróżnicowanych organizacji na świecie, w indeksie Refinitiv Diversity & Inclusion jest analizowanych ponad 500 obszarów danych dotyczących środowiska, społeczeństwa i zarządzania (ESG), celem przejrzystego i obiektywnego pomiaru względnej wydajności blisko 11 000 firm reprezentujących ponad 80% globalnej kapitalizacji rynkowej.

Jesteśmy postępową firmą o bardzo wysokich standardach. Cenimy sobie partnerstwo i wzajemne poszanowanie w stosunkach biznesowych. Staramy się wspierać grupy ludzi wykluczonych, mniejszości i potrzebujących. Staramy się inspirować innych do zmian na lepsze, większej otwartości na ludzi oraz działań na rzecz środowiska – mówi Katarzyna Unold, Dyrektor Zarządzająca ACCIONA w Polsce. 

Jak zauważają w Acciona, często myślimy o zróżnicowanym miejscu pracy jako o środowisku obejmującym pracowników różnej płci, pochodzenia etnicznego, wieku oraz pochodzenia rasowego. To prawda. Jednak pojęcie różnorodności w miejscu pracy jest znacznie szersze i uwzględnia także różnorodność w religii, kulturze, orientacji seksualnej, języku, wykształceniu oraz umiejętnościach i zdolnościach. Różnorodność jest czynnikiem, który może znacznie wpływać na rozwój danej organizacji, ponieważ często przekłada się na zwiększoną produktywność, kreatywność oraz innowacyjność firmy, zmniejsza rotację pracowników i pozwala lepiej zrozumieć potrzeby swoich klientów. Te wszystkie korzyści są kluczowe dla większości firm, szczególnie, że przekładają się też na zwiększone przychody, stanowiące priorytet w każdej firmie. 

Inclusion czyli inkluzja, integracja lub po prostu kultura włączająca w miejscu pracy odnosi się do zbudowania takiego środowiska i kultury pracy, w którym wszystkie osoby traktowane sprawiedliwie i z szacunkiem, mają równy dostęp do możliwości i zasobów oraz mogą w pełni przyczyniać się do sukcesu danej organizacji.  

Ranking Diveristy & Inclusion dostarcza danych oraz wskaźników do oceny ryzyka i szans związanych z ESG firm, w które inwestują, w tym strategii inwestycyjnych coraz częściej uwzględniających elementy różnorodności. Od momentu wprowadzenia na rynek w 2016 r. spółki znajdujące się w Top 100 indeksu D&I Refinitiv konsekwentnie osiągają lepsze wyniki niż główne indeksy rynkowe, wykazując wysoki stopień korelacji między wynikami finansowymi firmy a jej przywództwem w zakresie różnorodności i inkluzji.  

Acciona to deweloper z 30-letnim doświadczeniem realizacji inwestycji mieszkaniowych na terenie Warszawy. Acciona Nieruchomości jest częścią międzynarodowej grupy ACCIONA, która opracowuje i zarządza zrównoważonymi rozwiązaniami infrastrukturalnymi, zwłaszcza w zakresie energii odnawialnej. Celem Acciona jest przewodzenie przejściu na gospodarkę niskoemisyjną, zapewniając doskonałość techniczną i innowacyjność we wszystkich swoich projektach, by w konsekwencji zaprojektować lepszą planetę. Dzięki obecności w ponad 40 krajach firma jest zaangażowana w rozwój gospodarczy i społeczny społeczności, w których działa.

KONTAKT DO AUTORA: t.dereszynski@raportcsr.pl