Nestlé w pierwszej dziesiątce przedsiębiorstw publikujących najlepsze raporty CSR

Nestlé S.A. znalazło się wśród 10. globalnych przedsiębiorstw, które osiągnęły najwyższy wynik w badaniu KPMG dotyczącym raportowania CSR. Firma otrzymała w łącznym zestawieniu aż 90 na 100 możliwych punktów. W badaniu uwzględniono 4 100 przedsiębiorstw z 41 krajów. Po raz pierwszy do analizy włączono dane z polskich spółek.

„Raportowanie CSR – Ankieta KPMG. Edycja 2013” jest ósmą edycją badania, które KPMG realizuje już od 1993 roku. Analiza obejmuje różne aspekty raportowania społecznego firm. Jej celem jest pokazanie obecnego stanu raportowania wśród globalnych przedsiębiorstw. W procesie oceny brane są pod uwagę publicznie dostępne informacje, zawarte zarówno w rocznych raportach finansowych firm, raportach CSR, jak i na korporacyjnych stronach internetowych.

Nestlé S.A. jest jedyną globalną firmą z branży spożywczej, która znalazła się w 10-ce najlepszych w badaniu KPMG. Jego wyniki publikowane są przede wszystkim dla liderów biznesu, członków zarządów oraz specjalistów z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu i zrównoważonego rozwoju. Ankieta zawiera przydatne porady i informacje, które mają pomóc przedsiębiorstwom z całego świata w tworzeniu własnego podejścia do raportowania CSR.

KPMG doceniło Nestlé S.A. za przejrzystość w komunikowaniu społecznej odpowiedzialności oraz prowadzenie działalności w sposób, który łączy cele ekonomiczne z dobrem społeczeństwa i środowiska naturalnego. Wysoko oceniono też zarządzanie łańcuchem dostaw.

Raportowanie społeczne firm jest na świecie powszechną praktyką biznesową. Dzięki temu przedsiębiorstwo pokazuje swoją otwartość na dialog i przejrzystość działań oraz wywiązuje się z obowiązku informacyjnego wobec interesariuszy. Tego typu wyróżnienia to dowód na to, że jesteśmy na dobrej drodze do pogłębiania tego dialogu i nawiązywania współpracy z naszym otoczeniem społecznym w kluczowych dla Nestlé obszarach: wody, żywienia i rozwoju obszarów wiejskich – podsumowuje Iwona Konstanty, Młodszy Kierownik ds. Komunikacji Korporacyjnej w Nestlé Polska S.A., Koordynator Budowy Strategii i Raportu “Tworzenie Wspólnej Wartości Nestlé w Polsce”.

Tworzenie Wspólnej Wartości (ang. Creating Shared Value, CSV) to globalna strategia zarządzania i rozwoju firmy Nestlé. Zgodnie z nią podstawą długofalowych relacji biznesowych i odnoszenia sukcesu jest prowadzenie działalności w taki sposób, by tworzyć wartość zarówno dla firmy i jej udziałowców, jak i wszystkich interesariuszy.

Nestlé w Polsce realizuje strategię CSV w 5 kluczowych dla firmy obszarach: Ludzie, Produkty, Komunikacja, Środowisko Naturalne oraz Zaangażowanie Społeczne. W każdym z nich Nestlé posiada określone cele strategiczne, spójne z celami biznesowymi. Za raport społeczny z realizacji strategii, polityki i dobrych praktyk odpowiedzialnego biznesu pt. „Tworzenie Wspólnej Wartości Nestlé w Polsce. Raport 2008-2011”  firmę wyróżniono w kategorii Najlepszy Debiut w konkursie „Raporty Społeczne 2012”.

Źródło: www.nestle.pl