Nestlé sprząta las Winiarski

Las Winiarski stanowi ważny ośrodek rekreacyjno-edukacyjny dla mieszkańców Kalisza i okolic. Jednak, by obecne i przyszłe pokolenia mogły w pełni korzystać z jego uroków, należy nieustannie dbać o jego czystość. Dlatego w tym roku już po raz czwarty Nestlé Polska S.A. oddział w Kaliszu zorganizowało sprzątanie lasu. W trakcie akcji zebrano ponad 1 tonę śmieci. Zaangażowało się w nią 160 pracowników zakładu. Inicjatywę wsparła Pani Ewa Maciaszek, Naczelnik Wydziału Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej w Kaliszu.

Niewielu z nas zdaje sobie sprawę z tego, jak bardzo jesteśmy odpowiedzialni za nasze najbliższe otoczenie. Wystarczy, że każdy z mieszkańców odwiedzających pobliski las jednorazowo zostawi w nim papierek. W przypadku Kalisza byłoby ich już ponad 100 tysięcy, czyli ok. 100 kilogramów odpadów, a jak wiemy jest ich znacznie więcej. W Nestlé wierzymy, że dzięki budowaniu świadomości społecznej oraz aktywnym działaniom jesteśmy w stanie korzystać ze środowiska w sposób zrównoważony, a tym samym zachować je dla przyszłych pokoleń. Gdybyśmy odwrócili sytuację i każdy z nas podczas wizyty w lesie zabrał ze sobą przynajmniej jeden z odpadów – o ile czystsze mielibyśmy wówczas otoczenie! Tak niewielka zmiana w zachowaniu pojedynczej osoby może mieć bardzo pozytywny, duży wpływ na cały ekosystem i jest to zasada, o której powinniśmy zawsze pamiętać – mówi Maciej Klęczek, dyrektor fabryki WINIARY w Kaliszu.

Cieszymy się, że lokalni przedsiębiorcy wspierają proekologiczne działania podejmowane przez służby miejskie i samych kaliszan. Nestlé jest tu przykładem szczególnie godnym naśladowania – każdego roku organizuje akcje sprzątania lasu Winiarskiego oraz funduje i sadzi drzewka w różnych rejonach miasta. Niewątpliwie jest to dowód wysokiej świadomości ekologicznej i odpowiedzialnego podejścia do biznesu. Warto dodać, że partnerstwo z firmami na rzecz środowiska jest też jednym z kierunków działań miasta zapisanych w „Programie ochrony środowiska dla Kalisza”. Podejmowane przez firmę Nestlé inicjatywy są namacalnym dowodem na realizację tej idei  – mówi Ewa Maciaszek, Naczelnik Wydziału Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej w Kaliszu.

Zgodnie ze strategią Tworzenia Wspólnej Wartości Nestlé każdy z zakładów firmy na całym świecie posiada określone cele środowiskowe, których realizacja składa się na globalną redukcję wpływu działalności produkcyjnej Nestlé na środowisko naturalne. Tę ideę firma propaguje też wśród swoich pracowników i konsumentów. Coroczne zaangażowanie ochotników z zakładu WINIARY w sprzątanie lasu Winiarskiego to okazja, by podjąć działania na rzecz lokalnego ekosystemu razem z miejscową społecznością – mieszkańcami, organizacjami i przedstawicielami władz. W trakcie akcji jej uczestnicy wzajemnie się motywują oraz poszerzają wiedzę na temat ograniczonych zasobów naturalnych, obecnego stanu środowiska i zachowań proekologicznych.