Międzynarodowy Dzień Rodziny

15 maja obchodzimy Międzynarodowy Dzień Rodziny. Został on ustanowiony przez ONZ w 1993 roku. Celem obchodów jest pogłębienie świadomości społeczeństwa na temat problemów rodziny.

Dzisiejsze święto obchodzimy w nowej rzeczywistości, w której spotykamy się coraz częściej wirtualnie, a rodzina staje się podstawową wartością w trudnym czasie. Oczywiście nie wszystkie rodziny radzą sobie z wyzwaniami, jakie stawia przed nami pandemia.

Trwający kryzys znacząco pogłębił problemy takie jak trudne warunki materialne, bezrobocie i niewydolność wychowawcza rodziców. Nagłe zmiany, utrata dochodu, a w konsekwencji poczucie bezradności i silny stres, zwłaszcza w domowej izolacji, zwiększają również ryzyko nadużywania alkoholu oraz zachowań przemocowych.  Dlatego Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce ruszyło z nową kampanią, w której zwraca uwagę na dramatyczną sytuację dzieci z rodzin stojących przed ryzykiem rozpadu i wykluczenia społecznego, które dzisiaj, bardziej niż kiedykolwiek narażone są na zaniedbanie.

Międzynarodowy Dzień Rodziny obchodzą w szczególny sposób odpowiedzialni pracodawcy. Włączają się oni w akcję 2h4family. Inicjatorem tego ruchu na rzecz bliskości jest Instytut Humanites. Instytut zaprasza firmy do skrócenia czasu pracy o 2 h w wybranym dniu i spędzenia tego czasu z rodziną.