Jak pracodawcy chronią swoich pracowników i miejsca pracy?

Czy w tym trudnym czasie pandemii pracodawcy zdadzą test odpowiedzialności za pracownika jako człowieka, swoje najważniejsze aktywo, a nie tylko wskaźnik w tabelach finansowych?

Tegoroczna akcja Instytutu Humanites z okazji Międzynarodowego Dnia Rodziny stawia człowieka w centrum wydarzenia, stąd: „Dwie Godziny dla Rodziny” zmieniają się na „#DwieGodzinydlaCzłowieka”. Organizator podkreśla także kluczową rolę i odpowiedzialność pracodawców za przeprowadzenie ludzi przez obecny kryzys społeczny i gospodarczy.

Konieczność pozostania w domach w całkowitej izolacji powoduje, że wielu osobom towarzyszy dziś duży niepokój i lęk o przyszłość, wzmacniany sygnałami o nadchodzącym kryzysie gospodarczym. Obecna sytuacja może okazać się zbawieniem lub zagrożeniem dla naszych relacji z rodziną. Krótkoterminowo, będzie niewątpliwie weryfikować ich jakość i trwałość.

Długoterminowo, to czego dziś doświadczamy, zaważy na stanie zdrowia psychicznego i fizycznego ludzi na wiele lat. A to będzie miało wpływ na nasze postawy w pracy, na zaangażowanie, chęć uczenia się nowych rzeczy i w efekcie na innowacyjność firm. Dodatkowo pojawi się jeszcze większe ryzyko nierówności. To dziś jest prawdziwy sprawdzian dla pracodawców, jak ocalą biznes w zgodzie z deklarowanymi wartościami, mówi Zofia Dzik, Inwestor i Prezes Instytutu Humanites.

Najpierw człowiek…

Instytut Humanites, organizator Globalnego Ruchu na Rzecz Bliskości „Dwie Godziny dla Rodziny”, do którego przyłączyło się już ponad 800 firm i organizacji z 16 krajów, poszerza kontekst tegorocznej, 9-tej edycji akcji, w duchu potrzebnej dziś solidarności międzyludzkiej. Stąd tegoroczna akcja odbywa się pod hasłem #DwieGodzinydlaCzłowieka.

Dziś jeszcze bardziej aktualne jest patrzenie z troską na ludzi obok nas – w pierwszej kolejności naszych pracowników czy sąsiadów tak, jakby byli to członkowie naszej rodziny. W ramach corocznej akcji, Instytut Humanites proponuje szereg inicjatyw, które mogą nam w tym pomóc, takich jak m.in. #TULimy, #PokoleniowyKlubFilmowy, webinaria #ByChciałosięChcieć, karty ASK Me. Inspiruje do bycia oparciem, dla wszystkich, którzy mogą potrzebować uwagi i pomocy.

…potem pracownik

Instytut motywuje pracodawców, którzy dołączają do tegorocznej edycji Kampanii, do jeszcze większej spójności deklarowanych wartości z podejmowanymi działaniami i troski o swoich pracowników. Zdając sobie sprawę z wyzwań, przed którymi stoi wiele firm, które walczą dziś o przetrwanie, wierzymy, że w każdej sytuacji, nawet przy koniecznej restrukturyzacji, można szukać rozwiązań, które pozwolą zachować największą liczbę stanowisk pracy.

Bo każdy pracownik to część szerszego ekosystemu społecznego, to on i jego rodzina. Niezależnie od trudności, w każdej sytuacji możemy zadbać o właściwą komunikację z ludźmi, działać bardziej z ludzką twarzą – stosując w praktyce filozofię, że zatrudniamy człowieka, a nie tylko pracownika.

Źródło: http://2godzinydlarodziny.pl