Są dzieci, dla których #zostańwdomu oznacza zagrożenie

Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce rusza z nową kampanią, w której zwraca uwagę na dramatyczną sytuację dzieci z rodzin stojących przed ryzykiem rozpadu i wykluczenia społecznego, które dzisiaj, bardziej niż kiedykolwiek narażone są na zaniedbanie.

Trwający kryzys znacząco pogłębił problemy takie jak trudne warunki materialne, bezrobocie i niewydolność wychowawcza rodziców. Nagłe zmiany, utrata dochodu, a w konsekwencji poczucie bezradności i silny stres, zwłaszcza w domowej izolacji, zwiększają również ryzyko nadużywania alkoholu oraz  zachowań przemocowych.

Nowa akcja Stowarzyszenia ma na celu zebranie środków na pomoc dzieciom objętym opieką programu „SOS Rodzinie”, zapewniającego kompleksowe wsparcie dla rodzin w trudnej sytuacji życiowej.

Kwarantanna NIE izoluje od przemocy

 „Alarmująca sytuacja wymaga od nas natychmiastowego działania. Dlatego z całego serca zwracam się do naszych darczyńców z apelem o pomoc dzieciom, które dzisiaj bardziej niż kiedykolwiek potrzebują poczucia bezpieczeństwa i stabilności. W prowadzonym przez nas programach profilaktycznych każdego dnia robimy wszystko, by ochronić dzieci i zapewnić nieprzerwane wsparcie rodzinom, których kryzys dotknął najboleśniej.” – mówi Barbara Rajkowska, Dyrektor Krajowy Stowarzyszenia SOS Wioski Dziecięce.

Do wspólnej pomocy można przyłączyć się przekazując darowiznę na rzecz podopiecznych Stowarzyszenia na nr konta 07 1240 6247 1111 0000 4975 0683 lub na stronie www.dziecisos.org. Każda wpłata pomoże Stowarzyszeniu kontynuować swoją misję, wspierać rodziny i  chronić dzieci przed dramatycznymi skutkami kryzysu.