Międzynarodowy Certyfikat Przestrzegania Zasad Równości Płci w Miejscu Pracy dla Aptek Dbam o Zdrowie

Należąca do Pelion spółka zarządzająca Aptekami Dbam o Zdrowie, jako pierwsza firma w Polsce i Europie Środkowo – Wschodniej otrzymała Międzynarodowy Certyfikat Przestrzegania Zasad Równości Płci w Miejscu Pracy. Certyfikaty przyznawane są przez Fundację The Gender Equality Project (GEP), działającą przy Światowym Forum Ekonomicznym w Davos.

Należąca do Pelion spółka CEPD N.V., zarządzająca aptekami w Polsce i na Litwie, dołączyła do globalnej społeczności firm zaangażowanych w umacnianie równych szans dla kobiet i mężczyzn w miejscu pracy. Inicjatywa ta miała formę specjalnego projektu prowadzonego przez szwajcarską Fundację GEP. Obejmowała ona trzystopniowy proces weryfikacji podejścia firm do równego traktowania wraz z kompleksowym audytem.

Celem działań podejmowanych przez Fundację jest kreowanie i popularyzacja na świecie najlepszych praktyk w zakresie równouprawnienia płci w miejscu pracy. Spółka CEPD N.V., ze względu na przyznany certyfikat, stała się pierwszym z ambasadorów idei Fundacji w Polsce.
Przyznanie certyfikatu Gender Equality Project traktujemy jako wielkie wyróżnienie. Przede wszystkim jest to jednak dla nas zobowiązanie do jeszcze bardziej wytężonej pracy w zakresie promowania równych szans zawodowych kobiet i mężczyzn. Ma to szczególne znaczenie w naszej organizacji, gdzie zdecydowaną większość kadry stanowią kobiety – mówi Jacek Szwajcowski, prezes Pelion S.A.

Podczas trzyetapowego procesu analizowane były dane dotyczące zatrudnienia w sieci Aptek Dbam o Zdrowie z 2011 i 2012 r. Pierwszy etap polegał na przekazaniu danych do weryfikacji przez Fundację, drugi – obejmował anonimową ankietę wśród pracowników, z której informacje trafiły do instytucji audytującej. Ostatnim elementem weryfikacji był wewnętrzny audyt, przeprowadzony przez przedstawiciela Fundacji bezpośrednio w siedzibie firmy.

Według prezesa Jacka Szwajcowskiego firmy, które niwelują różnice w wynagradzaniu, szkoleniu, promocji i rozwoju ścieżek kariery, łatwiej zdobywają zaufanie i zadowolenie pracowników. Naszym zdaniem, zapewniając równe szanse dla kobiet i mężczyzn, wykorzystujemy szerszą pulę ludzkich talentów, budujemy i umacniamy dobrą opinię na rynku pracy  – mówi Wojciech Lorenc, Dyrektor ds. HR w CEPD N.V.

Oprócz CEPD N.V., Międzynarodowy Certyfikat Przestrzegania Zasad Równości Płci otrzymali m.in.: Banco Compartamos Mexico, Deloitte Switzerland oraz IKEA Switzerland i L’Oréal w ośmiu krajach. Kolejne kilkadziesiąt firm przechodzi proces certyfikacji.