Microsoft dla pomorskiej ochrony zdrowia

 List_intencyjny_1Stworzenie lepszych warunków ochrony zdrowia dla mieszkańców województwa pomorskiego poprzez rozwój wiedzy w zakresie wykorzystania technologii IT, w tym bardziej efektywne zarządzanie zasobami – takie są cele współpracy zawartej pomiędzy Województwem Pomorskim a firmą Microsoft. To pierwsze takie porozumienie w Europie podpisane przez Microsoft w zakresie podwyższania kwalifikacji informatycznych w sektorze ochrony zdrowia.
Województwo Pomorskie i firma Microsoft podpisały List intencyjny (Memorandum of Understanding) 19 czerwca w Gdańsku, podczas konferencji „Miasta w internecie”. Jego celem jest:
* stworzenie lepszych warunków ochrony zdrowia dla mieszkańców województwa;
* rozwój kompetencji informatycznych pracowników podmiotów leczniczych, dla których Samorząd Województwa Pomorskiego jest organem tworzącym;
* dostarczenie tym pracownikom wiedzy w zakresie wykorzystania technologii IT, w tym dotyczącej bardziej efektywnego zarządzanie zasobami;
* zbudowanie i wsparcie grupy młodych przedsiębiorstw w województwie pomorskim specjalizujących się w informatyzacji ochrony zdrowia.

„Samorządowcy w ciągu ostatnich lat, a zwłaszcza po przystąpieniu Polski do zjednoczonej Europy, wykorzystali środki przede wszystkim na stworzenie i usprawnienie podstawowej infrastruktury. Teraz jednak konkurencja pomiędzy regionami nie sprowadza się do tego, czy wybudowano drogi lub wyrównano chodniki, ale tego, gdzie warunki życia są lepsze. A to w oczach mieszkańców przede wszystkim edukacja, komunikacja i służba zdrowia. Technologie informatyczne pozwalają zwiększyć sprawność samorządu i komfort życia obywateli bez zwiększenia kosztów. To powinno być kierunkiem działania każdego samorządu w nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej” – powiedział Michał Jaworski, dyrektor ds. strategii Microsoft.

Na mocy porozumienia Microsoft uruchomi projekt badawczy, który określi potrzeby w zakresie umiejętności i wiedzy kadry ochrony zdrowia. Na podstawie raportu z badania firma zarekomenduje władzom województwa pomorskiego konkretne działania. Po analizie raportu i rekomendacji, pomorski samorząd i Microsoft przygotują plan działań, będący wynikiem zaleceń raportu oraz obejmujący niezbędne działania inwestycyjne w zakresie infrastruktury, czasu niezbędnego na szkolenia oraz szczegółowego harmonogramu.

Ponadto w październiku 2013 planowana jest konferencja poświęcona wyszukiwaniu i rozwijaniu młodych podmiotów gospodarczych (start-upów) specjalizujących się w rozwiązaniach informatycznych wspierających sektor ochrony zdrowia. Będą one mogły zaprezentować swoje produkty i usługi oraz zainteresować nimi partnerów społecznych z samorządów lokalnych i administracji centralnej uczestniczących w konferencji.
Województwo Pomorskie na mocy porozumienia promować będzie umiejętności wykorzystania technologii informatycznych wśród kadry medycznej jako jeden z warunków rozwoju nowoczesnego systemu zarządzania ochroną zdrowia.

Zawarte przez nas porozumienie z Microsoft doskonale wpisuje się w Strategię Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020. Wśród założeń, przyjętej przez władze Pomorza Strategii, są między innymi działania związane z budową społeczeństwa informacyjnego. Wiąże się to z upowszechnianiem technologii cyfrowych i usług, a zwłaszcza ze wzmacnianiem cyfrowych kompetencji mieszkańców, podmiotów gospodarczych i instytucji, w tym instytucji systemu ochrony zdrowia. Wierzymy, że dzięki strategii względem systemu ochrony zdrowia uwzględniającej zastosowanie najnowocześniejszych technologii informacyjnych i komunikacyjnych zapewnimy mieszkańcom województwa pomorskiego lepszy dostęp do profesjonalnej opieki zdrowotnej” – mówi Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.

Korzyści płynących z porozumienia jest wiele, a jedną z nich jest pozyskanie wiedzy o wykorzystaniu nowoczesnych narzędzi informatycznych w rozwoju i optymalizacji rozwiązań w obszarze e-Zdrowia. Ważnym benefitem dla obywateli i pacjentów będzie przeprowadzenie szkoleń i edukacja personelu ochrony zdrowia przy wykorzystaniu nowoczesnych narzędzi informatycznych, co w konsekwencji ma służyć podniesieniu efektywności i jakości obsługi w placówkach ochrony zdrowia, biorących udział w projekcie.

Źródło: Microsoft