Marketing społecznie zaangażowany CRM – (ang. Cause Related Marketing)

Marketing społecznie zaangażowany CRM

Cause Related Marketing to połączenie celów ekonomicznych przedsiębiorstwa z celami społecznymi w ramach danego przedsięwzięcia. To połączenie biznesowych celów film z działaniami typowymi dla podmiotów non-profit, czyli rozwiązywaniem problemów społecznych. Przykładem może być przeznaczenie określonej części zysku na wybrany cel społeczny np. posiłek dla osób biednych.