Mały biznes zyskuje na CSR

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości jako Instytucja Realizująca dla projektu „Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR)” w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy ogłosiła konkurs o udzielenie wsparcia na wdrożenie CSR. Celem konkursu jest udzielenie pomocy finansowej małym i średnim przedsiębiorstwom w formie bezzwrotnego wsparcia finansowego na realizację projektów polegających na wdrożeniu rozwiązań z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu. W ramach I naboru wpłynęło do Agencji 108 wniosków o na łączną kwotę ponad 7.000. 000 zł. W województwie śląskim złożono 16 wniosków z czego tylko 6 spełniło wymagania formalne i merytoryczne i może uzyskać dofinansowanie. Wśród przedsiębiorstw, które już podpisały umowę z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości jest firma Venag z Rybnika.
Firma Venag to wiodący na polskim rynku producent elementów małej architektury miejskiej, głównie stojaków rowerowych wykonanych z rur stalowych. Aktualnie Venag jest jedyną w Polsce firma oferującą wyłącznie tzw. „przyjazne rowerzystom” stojaki rowerowe, spełniające zalecenia ogólnopolskich stowarzyszeń rowerowych oraz zespołu ds. ścieżek rowerowych przy GDDKiA.

Stojaki tej firmy znajdują się na ulicach Warszawy czy Krakowa, znaleźć je można przy szkołach czy na osiedlach mieszkaniowych najbardziej znanych deweloperów. Obecnie Venag produkuje stojaki rowerowe z rur stalowych przy wykorzystaniu prostych urządzeń hydraulicznych. Ta technologia wymaga jednak stosowania rur grubościennych. Dzięki wsparciu uzyskanemu w ramach projektu „Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR)” w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, firma wprowadzi na rynek innowacyjne na skalę krajową stojaki rowerowe. Stojaki te zostaną wyprodukowane z rur o połowę cieńszych z zachowaniem wszelkich wytycznych, standardów i wymagań dla tego typu urządzeń.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości przyznając środki na realizację tego projektu (kwota dofinansowania wynosi 84 000 zł) doceniła wszystkie zaplanowane działania zmierzające do ochrony środowiska naturalnego, a firma Venag poprzez wprowadzenie najnowocześniejszych rozwiązań technologicznych w procesie produkcyjnym ma szansę na rozwój i co za tym idzie zwiększenie produkcji.

Warto uświadamiać przedsiębiorcom, że wdrożenie zasad CSR to owszem, nakłady finansowe w pierwszym okresie (w czym mogą pomóc takie projekty, jak opisany wyżej), lecz w kolejnym etapie to przede wszystkim wymierne korzyści. Firma Venag jest tego przykładem: wdrożenie CSR pozwoli m.in. na ograniczenie zużycia surowców; zmniejszenie zużycia energii w procesie produkcji, czy redukcję odpadów powstających przy produkcji stojaków rowerowych wykonanych z rur giętych. W opinii Komisji Europejskiej strategiczne podejście do CSR jest ważne dla wzrostu konkurencyjności wszystkich, również małych przedsiębiorstw, szczególnie w kontekście wciąż odczuwalnych skutków kryzysu ekonomicznego i jego społecznych konsekwencji.

Firma Venag, mała firma ze Śląska wdrażając strategię CSR dołączy do grona europejskich, innowacyjnych, a przede wszystkim społecznie odpowiedzialnych firm, działających na „rzecz lepszej kondycji społeczeństwa oraz czystszego środowiska naturalnego” (Green Paper, Komisja
Europejska 2001).

Więcej informacji: www.venag.pl, www.csr.parp.gov.pl