Polski CSR – rozwój czy stagnacja?

Jakie są prognozy dla społecznej odpowiedzialności biznesu (corporate social responsibility – CSR) oraz firm zaangażowanych we wdrażanie i promowanie CSR? Czy czeka nas rewolucja czy  jesteśmy raczej świadkami pewnej stagnacji w rozwoju tak działań, jak i samej idei społecznej odpowiedzialności? Wydana przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu (FOB), druga już edycja Trendów CSR jest zbiorem kluczowych kierunków rozwoju społecznej odpowiedzialności biznesu. Odpowiada na te i szereg innych pytań dotyczących przyszłości CSR w Polsce.

Trendy CSR 2014, przygotowane przez FOB, wskazują na 7 głównych kierunków rozwoju społecznej odpowiedzialności biznesu. Są trendy, które stale ewoluują i mają duży wpływ na kształt i znaczenie CSR. Należą do nich: raportowanie społeczne, dialog z interesariuszami, działania proekologiczne oraz zarządzanie zrównoważonym łańcuchem dostaw. W Trendach CSR 2014 wskazane zostały także obszary mogące determinować obraz odpowiedzialnego biznesu w przyszłości. Dotyczą one: oddolnych innowacji społecznych,  rozwoju zrównoważonych miast oraz wpływu zmian demograficznych (pokolenia: X, Y, Z) na zarządzanie zespołami pracowników.

– Uznaliśmy, że warto podjąć próbę krótkiej syntezy tego, co się wydarzyło i przedstawienia zjawisk, które naszym zdaniem będą miały wpływ na społeczną odpowiedzialność biznesu w kolejnym roku oraz w dalszej przyszłości – komentuje Agata Gruszecka-Tieśluk, menadżerka ds. zarządzania wiedzą Forum Odpowiedzialnego Biznesu i autorka tekstu.
TRENDY CSR 2014 w skrócie:

  • Oddolna i rozproszona innowacyjność. Zjawisko będące bezpośrednią odpowiedzią na zaspokajanie potrzeb społecznych. Innowacyjne projekty będą szczególnie premiowane w nowej perspektywie finansowej w latach 2014-2020. Ich wdrożenie w życie stanie się możliwe m.in. dzięki zauważeniu potencjału partnerstw międzysektorowych, docenieniu zasad ekonomii współdzielonej czy powstawaniu kolejnych podmiotów ekonomii społecznej.
  • Robić i mówić – nacisk na angażowanie interesariuszy. Pracownicy i pracowniczki, konsumenci, społeczności lokalne to tylko niektórzy interesariusze firm. Wymagania tych grup wobec przedsiębiorstw stają się coraz większe. Badania potwierdzają, że pracownicy i pracowniczki cenią sobie kulturę etyczną firmy, a konsumenci chcą wiedzieć więcej o jej odpowiedzialnym działaniu.
  • Miasta generatorami zmian myślenia o zrównoważonym rozwoju. Smart cities, resilient cities czy zrównoważone miasta to określenia tworzone na potrzeby zdefiniowania miast przyszłości, w których biznes ma do odegrania rolę szczególną. Współdziałanie wszystkich aspektów zrównoważonego rozwoju to przyszłość miast chcących się rozwijać, na przykład poprzez budowanie partnerstw publiczno-prywatnych.
  • XYZ – alfabet wyzwań demograficznych. Zmiany demograficzne są nie tylko ważnym zjawiskiem społecznym, ale również ekonomicznym. Z perspektywy biznesu – ich konsekwencjami są: konieczność dostosowania trybu pracy, zakresu obowiązków, sprzętu do potrzeb starszych pracowników i pracowniczek. Pracodawcy już teraz muszą się także mierzyć z młodymi i wymagającymi przedstawicielami pokoleń X i Y.
  • Łańcuch dostaw – praca u podstaw. Katastrofa w Bangladeszu w kwietniu 2013 roku ponownie rozbudziła fundamentalną, jak się zdaje, dyskusję o zasięgu działania przedsiębiorstw i odpowiedzialności nie tylko za swoich pracowników, ale również za działania dostawców i poddostawców. W Polsce żywo dyskutowany jest także temat terminów płatności faktur wystawianych przez dostawców, którzy będąc często małymi bądź średnimi przedsiębiorcami, nie mogą sobie pozwolić na kilkumiesięczne odroczenia otrzymania wynagrodzenia za swoje produkty lub usługi.
  • Ekologia przyszłości – nowy rozdział. Odpowiedzialność biznesu to także odpowiedzialność za nieposiadające głosu środowisko naturalne. W kontekście zmian klimatycznych, kurczących się zasobów naturalnych, trudności z dostępem do wody pitnej, firmy szukają sposobów na minimalizowanie negatywnego wpływu na środowisko na przykład poprzez wdrażanie rozwiązań z zakresu zeroemisyjności czy gospodarki okrężnej.
  • Raportowanie – do przodu, ale małymi krokami. Nowe formy, nowe wytyczne, lecz te same organizacje – tak w skrócie można określić raportowanie społeczne w Polsce. Raport społeczny to wyróżnik firmy cechującej się pewną dojrzałością w zakresie społecznej odpowiedzialności. Jednak nadal wyzwaniem pozostaje to, jak sprawić, aby raporty społeczne były narzędziem wykorzystywanym przez różne grupy czy sektory: organizacje pozarządowe, inwestorów, władze publiczne, konsumentów.

Więcej: odpowiedzialnybiznes.pl