LOTOS wśród Najlepszych Pracodawców w Polsce

Grupa LOTOS została wyróżniona tytułem „Najlepszy Pracodawca roku 2013” w kategorii dużych przedsiębiorstw. To prestiżowe wyróżnienie przyznawane jest w Polsce przez firmę AON Hewitt od 8 lat, a na świecie od ponad 20.

Badanie „Najlepsi Pracodawcy” prowadzone jest w oparciu o złożoną metodologię, na którą składają się kwestionariusze oceniające zadowolenie i zaangażowanie pracowników oraz praktyki HR stosowane w danej organizacji. Dodatkowo uwzględnia się opinie przedstawicieli najwyższej kadry zarządzającej nt. funkcji personalnej oraz najważniejszych wyzwań rynkowych i menedżerskich. W Grupie LOTOS badanie przeprowadzono w połowie 2013 roku.

– Jesteśmy dumni z otrzymanego tytułu „Najlepszy Pracodawca roku 2013”, który potwierdza stosowaną w Grupie LOTOS filozofię, według której pracownik przyczynia się do sukcesu firmy – powiedział Paweł Olechnowicz, prezes Zarządu Grupy LOTOS S.A. – To oczywiste, że w nowoczesnej organizacji biznesowej, takiej jak Grupa LOTOS, pracownicy są najważniejsi. Bez ich zaangażowania, inwencji i poczucia odpowiedzialności za rozwój firmy, nie osiągnęlibyśmy pozycji lidera i nie moglibyśmy z sukcesem zrealizować strategicznych projektów. Cieszę się, że to profesjonalne badanie potwierdziło, że potrafimy z  powodzeniem łączyć troskę o wyniki naszej firmy z dbałością o dobro naszych pracowników.

Wcześniejsze badania pokazały, że „Najlepsi Pracodawcy” osiągają lepsze wyniki ekonomiczne niż pozostałe, porównywalne organizacje. Wyniki te mierzone są licznymi wskaźnikami analizy ekonomicznej. Badanie zaangażowania to ocena procesu świadomego budowania organizacji, opartej na nowoczesnych praktykach zarządzania i osiągającej przewagę konkurencyjną dzięki wykorzystaniu potencjału zaangażowania pracowników.

– Naszym głównym celem było przeprowadzenie badania zaangażowania i satysfakcji pracowników, poznanie ich opinii i określenie obszarów do doskonalenia. Udział w konkursie był elementem dodatkowym, porównaniem się do innych pracodawców. To wyróżnienie jest dla nas szczególnie ważne, ponieważ zostaliśmy ocenieni bezpośrednio przez naszych pracowników – mówi Joanna Tyszka, dyrektor Biura Zarządzania Zasobami Ludzkimi w Grupie LOTOS S.A. –  Wyniki badania potwierdzają, że ponad 70% naszych pracowników jest zaangażowana i osiąga satysfakcję z pracy, realizuje się w powierzanych zadaniach i z chęcią identyfikuje się z naszą firmą. Ocena ta daje nam nową energię do dalszego doskonalenia się, zwłaszcza w obszarach, w których pracownicy dostrzegają pewne potrzeby i sugerują nowe rozwiązania.

Badanie „Najlepsi Pracodawcy” prowadzone jest w Europie, Azji, Australii i Nowej Zelandii, Kanadzie oraz Ameryce Łacińskiej. Wyniki publikowane są w najważniejszych tytułach prasowych. Wyniki ponad 30 badań prowadzonych od początku lat 90. XX wieku, wykazały istotny związek między wzrostem efektywności zarządzania pracownikami a poprawą wyników ekonomicznych firmy.

Grupa LOTOS S.A., jako członek United Nations Global Compact – organizacji powołanej do propagowania standardów społecznej odpowiedzialności w firmach na całym świecie, przestrzega zasad odnoszących się do każdej strefy życia społecznego, w tym przeciwdziała dyskryminacji w sferze zatrudnienia.

W 2012 roku Grupa LOTOS znalazła się w gronie najlepszych pracodawców zajmując III miejsce w kategorii „Energetyka, paliwa, gaz” w badaniu „Najbardziej pożądani pracodawcy 2012 w opinii specjalistów i menedżerów” przeprowadzonym przez Antal International i Business Center Club.
W 2011 roku Grupa LOTOS została wyróżniona przez Instytut Pracy i Spraw Socjalnych i otrzymała Bursztynową Statuetkę za działalność na rzecz rozwoju zasobów ludzkich.

W 2010 roku firma otrzymała prestiżowy tytuł „Lidera Zarządzania Zasobami Ludzkimi” oraz Złotą Statuetkę za wybitne osiągnięcia we wszystkich obszarach zarządzania zasobami ludzkimi. Jako laureat XVIII edycji konkursu „Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej” Grupa LOTOS została wpisana na tzw. „Złotą Listę Pracodawców”.