Krzysztof Pawlak – Międzynarodowy CSR

Społeczna odpowiedzialność biznesu to nie tylko moda czy okresowy trend. Firmy na całym świecie stają na głowie, żeby zmieniać otaczającą nas rzeczywistość, a przy okazji wyróżnić się, jako społecznie odpowiedzialne. Przedstawiamy kilka przykładów takich działań, z których czerpać mogą także nasze, rodzime przedsiębiorstwa – zestawia Krzysztof Pawlak.

Firma na ratunek weteranom

Home Depot, firma posiadająca sieć hipermarketów budowlanych w USA, ogłosiła że przekaże 400 tys. dol. na budowę domów w Los Angeles dla weteranów wojennych. Środki mają zostać wykorzystane na przekształcenie dotychczasowego motelu w Dom Weterana, w którym kombatanci będą mogli uzyskać pomoc i wsparcie. Placówka będzie gotowa we wrześniu br.

Fundusze dla kobiet

Przedstawiciele firmy PayPal, podczas paryskiego Forum Równości Pokoleń ONZ, zapowiedzieli przekazanie ponad 100 mln dol. na cel wzmocnienia roli kobiet w sektorze finansów i ich udziału we wzroście ekonomicznym. Potężna suma ma zostać ulokowana w funduszach inwestycyjnych prowadzonych przez kobiety lub na rzecz kobiet. Firma ma też przeznaczyć kolejne miliony na dostęp do mikropożyczek dla kobiet-przedsiębiorców oraz fundusz ukierunkowany na wsparcie dla organizacji społeczeństwa obywatelskiego. PayPal ma również corocznie sprawdzać status swojej polityki równości płac, przeciwdziałania nadużyciom seksualnym w miejscu pracy czy urlopów macierzyńskich. Pierwszy wykaz będzie dotyczyć USA. Spółka chce jednak, by z czasem badania te miały charakter globalny.

Ścieżki filmowej kariery będą łatwiejsze

W 2019 r. WarnerMedia, trzecia co do wielkości korporacja medialna świata, stworzyła program Acces To Action polegający na rekrutacji oraz szkoleniu ludzi, którzy z różnych względów, głównie z powodów społecznych, nie mają dostępu do takich zawodów jak np: dźwiękowcy, edytorzy, wizażyści, montażyści. W marcu WarnerMedia podjęła współpracę z Reel Works – fundacją pomagająca zaniedbanej, nowojorskiej młodzieży w kształceniu i poszukiwaniu pracy w branży filmowej. Wspólny program przygotowujący do zawodu koordynatora post produkcji trwa siedem tygodni i bierze w nim udział 15-16 uczestników. Podczas kursu otrzymują oni drobne stypendium. Szkolenia prowadzone są przez najlepszych z branży, a uczestnicy programu odbywają praktyki oparte na rozwiązywaniu zadań, i problemów, związanych z zawodem.

Przedsiębiorstwa kończą z patologiami

Szefowie 14 dużych przedsiębiorstw w Wielkiej Brytanii (m.in. Capita, Unilever, PricewaterhouseCoopers) dołączyli do programu The Purposeful Company, którego celem jest współpraca na rzecz lokalnych społeczności, ale też ogółu społeczeństwa. W dłuższej perspektywie pozwoli to zbudować solidne podłoże konsumenckie, które okazało się niezmiernie ważne dla firm w obliczu pandemii COVID-19. Trzy wymienione firmy w przeszłości były oskarżane o złe warunki pracy, niszczenie środowiska czy unikanie podatków. Dołączenie do przedsięwzięcia spółek borykających się z takimi zarzutami, świadczy o pozytywnej zmianie podejścia. Jednym ze sposobów wdrażania zmian jest zaproponowane przez Purposeful Company publiczne ogłoszenie celu przez firmę, np. osiągnięcia neutralności klimatycznej czy okazania wsparcia dla lokalnej fundacji.

Na ratunek pszczołom

Populacja pszczół na Środkowym Zachodzie Stanów Zjednoczonych drastycznie spada z powodu roztoczy przenoszących śmiertelne dla owadów wirusy. Podejmowane dotychczas działania, takie jak sprowadzanie pszczół zza granicy, są doraźne i mało skuteczne. Honda jest pierwszą firmą, która nie tylko buduje ule i tworzy łąki kwietne dla pszczół, ale oddelegowuje swoich pracowników do wyłapywania dzikich pszczół, w celu ich badania i przenoszenia w specjalnie ulokowane ule. Inżynierowie koncernu współpracują też z naukowcami by poznać lepiej reakcje obronne owadów na roztocza, co może w przyszłości pozwolić na zminimalizowanie problemu.

Woda dla zdrowia i oszczędności

W marca br. Coca-Cola ogłosiła strategię, która zakłada osiągnięcie bezpieczeństwa wodnego do 2030 r., wszędzie tam gdzie jest obecna i skąd kupuje swoje surowce, np. w Azji. Plan zakłada m. in. mniejsze zużycie wody poprzez jej ponowne wykorzystanie, poprawianie wymiany wodnej w najważniejszych działach wodnych, rozszerzanie dostępu do wody dla szczególnie narażonych społeczności, a także pogłębianie współpracy z lokalnymi dostawcami i rolnikami.