Grupa Żabka to jedno z najbardziej wyjątkowych miejsc pracy na świecie i dla świata

Komentarz Jolanty Bańczerowskiej, Członkini Zarządu Grupy Żabka, Chief People Officer.

Jolanta Bańczerowska, Członkini Zarządu Grupy Żabka, Chief People Officer.

W Grupie Żabka zdajemy sobie sprawę, że kluczem do sukcesu każdej organizacji jest świadome zaangażowanie pracowników na każdym jej szczeblu. Nasze podejście do osób pracujących w Żabce przynosi wymierne rezultaty, jesteśmy też doceniani przez światowych ekspertów w tej dziedzinie. Odpowiedzialna organizacja to także jeden z czterech filarów naszej Strategii Odpowiedzialności. W tym roku po raz drugi z rzędu, jako jedyna polska organizacja, otrzymaliśmy prestiżową nagrodę Gallup Exceptional Workplace Award przyznawaną przez Instytut Gallupa, najstarszy światowy instytut badania opinii społecznej.

Warto podkreślić, że przeprowadzona przez Instytut metaanaliza objęła dane dotyczące ponad 2 mln pracowników zatrudnionych w 276 organizacjach z 54 branż i 96 krajów! To nie tylko pokazuje, jak silna jest konkurencja, ale przede wszystkim dowodzi, że Grupa Żabka jest dziś jednym ze światowych liderów pod względem angażującej kultury organizacyjnej.

Nagroda cieszy tym bardziej, że to właśnie pracownicy Żabki swoją postawą sprawili, że nasza organizacja znalazła się wśród 60 najlepszych firm na świecie, w których w ubiegłym roku 70% pracowników zaangażowanych było w działania swojego przedsiębiorstwa. Średnia światowa wynosiła zaledwie 23%.

Warto pamiętać, że budowanie zaangażowania pracowników to proces, który trwa latami. Gdy w 2018 r. nawiązaliśmy współpracę z Instytutem Gallupa, nasi pracownicy po raz pierwszy odpowiedzieli na serię kluczowych pytań. W anonimowych ankietach zapytano ich m.in. czy czują, że zależy na nich ich przełożonemu; czy w ciągu ostatniego tygodnia zostali docenieni; czy w pracy są zachęcani do rozwoju i czy mają poczucie ważności wykonywanych obowiązków.

Wówczas okazało się, że osoby pracujące w Żabce nie do końca utożsamiają się z firmą. To był dla nas sygnał do rozpoczęcia intensywnej pracy nad naszą kulturą organizacyjną. Zmianę rozpoczęliśmy od rozmowy z pracownikami na temat tego, na jakich wartościach powinna opierać się nasza organizacja.

Jednymi z kluczowych wartości w budowaniu zaangażowania, oprócz ambicji, odpowiedzialności, otwartości i wiarygodności, okazały się równość i inkluzywność. Dlatego w Grupie Żabka wdrożyliśmy politykę równości płac, uznając, że kobiety i mężczyźni powinni być tak samo traktowani i opłacani, aby żaden z pracowników nie czuł się niedoceniony, także finansowo.

Potwierdzeniem skuteczności naszej polityki jest fakt, że Żabka została pierwszą polską firmą, która otrzymała certyfikat Fundacji EQUAL-SALARY. W trakcie przeprowadzonego przez instytucję szczegółowego audytu firmy badano dane płacowe oraz prowadzono badania fokusowe wśród pracowników.

Wiemy także, że zadowoleni pracownicy, którzy czerpią satysfakcję z wykonywanej prac i odnajdują w niej poczucie sensu, rzadziej myślą o zmianie firmy. Dzięki temu mogą skupić się na realizacji ambitnych projektów. Nie mniej ważna w naszej wewnętrznej komunikacji jest transparentność. Każdy z pracowników Żabki wie dokładnie, jakie cele powinien sobie stawiać, aby móc osiągać kolejne sukcesy w strukturach firmy.

Należy dodać, że nie ma zaangażowanych pracowników bez zaangażowanych i kompetentnych liderów. Dlatego w Grupie Żabka nieustannie rozwijamy świadomość swoich menadżerów na temat tego, jak istotna jest rola przełożonego w budowaniu aktywnych zespołów. Służą temu szkolenia, wsparcie merytoryczne oraz odpowiednie narzędzia niezbędne do budowania trwałych relacji. Dążymy do tego, aby nasi menadżerowie byli nie tylko przełożonymi, ale także coachami i mentorami dla członków swoich zespołów.

Istotną rolę w komunikacji sieci odegrało również postawienie na budowanie tzw. Action Planów – zarówno przez zespoły, jak i większe obszary biznesowe. Dzięki temu możliwe było usprawnienie wewnętrznej komunikacji, które wpłynęło też na zwiększenie produktywności w kluczowych obszarach. Co za tym idzie, nowe idee, koncepcje i pomysły pracowników na każdym poziomie organizacji mogą być bardzo szybko wdrożone w życie, dając osobom pracującym w Grupie Żabka poczucie, że ich pomysły są doceniane i mają oni realny wpływ na kierunek rozwoju firmy.

Wszystkie te działania i wiele innych sprawiły, że dziś możemy z dumą powiedzieć, że Grupa Żabka to jedno z najbardziej wyjątkowych miejsc pracy nie tylko na świecie, ale przede wszystkim dla świata.