Konica Minolta na Rzecz Przyjaznej Rekrutacji

KNRPR_logoKonica Minolta Business Solutions Polska wspiera promocję dobrych praktyk i najwyższych standardów w obszarze rekrutacji wraz z Koalicją na Rzecz Przyjaznej Rekrutacji. Koalicja na Rzecz Przyjaznej Rekrutacji do swoich szeregów włącza firmy, których działania związane z prowadzeniem procesu rekrutacji spełniają najwyższe standardy etyczne i profesjonalne.

Zrzeszone przedsiębiorstwa chcą wspólnie zwrócić uwagę na potrzebę promocji dobrych praktyk oraz budowania kultury rekrutacyjnej. Koalicja wypracowała szereg narzędzi m.in. Kodeks Dobrych Praktyk w Rekrutacji, pełni również platformę wymiany doświadczeń.

– Konica Minolta to firma o solidnych podstawach etycznych. Budowany przez lata prestiż marki i możliwości rozwoju oferowane pracownikom przyciągają do nas znakomitych kandydatów. Jesteśmy dumni, że osoby z tak doskonałym doświadczeniem zawodowym i potencjałem decydują się związać swoją przyszłość z nami – powiedział Mateusz Kocur, HR Manager Konica Minolta Business Solutions Polska. – Proces rekrutacji to bardzo istotny moment zarówno z perspektywy firmy, jak i kandydata. To ważne, by przebiegał zgodnie z najwyższymi kryteriami. Postanowiliśmy dołączyć do Koalicji na Rzecz Przyjaznej Rekrutacji ponieważ chcemy, by dobre praktyki w tej sferze stały się standardem – dodał.