Kompania Wolontariuszy: 3 tysiące godzin pomocy

W Kompanii Piwowarskiej pomaga się przez cały rok, choć Międzynarodowy Dzień Wolontariusza stwarza szczególną okazję, by o tym przypomnieć. W ciągu zaledwie półrocza pracownicy firmy zrealizowali 22 projekty wolontariackie, poświęcając na to ponad 3 tys. godzin. O tym, że na wolontariacie zyskują wszyscy, przekonuje m.in. wyróżnienie w plebiscycie „As Odpowiedzialnego Biznesu” dla inicjatywy KP „Kompania Wolontariuszy i Platforma Wolontariatu”.

Wolontariat pracowniczy zainicjowano w Kompanii Piwowarskiej dokładnie 14 lat temu akcją „Ekipa Świętego Mikołaja”. Przed Świętami Bożego Narodzenia każdy pracownik mógł zgłosić dowolną rodzinę, dla której były przygotowywane paczki świąteczne, i osobiście przekazać podarunek. Od tamtej pory akcja znacznie ewoluowała i z czasem przerodziła się w możliwość całorocznej pomocy potrzebującym w postaci projektów wsparcia dotyczących różnych obszarów.

Obecnie KP prowadzi szeroko zakrojony program wolontariatu pracowniczego pod nazwą Kompania Wolontariuszy. Wykorzystuje on nowatorskie narzędzie o nazwie Platforma Wolontariatu, za pomocą którego i pracownicy, i zewnętrzne organizacje przez cały rok mogą zgłaszać projekty do realizacji, a firma wspiera je finansowo i organizacyjnie.

– Długofalowa polityka pomagania ma swój głęboki sens, bowiem browary, centra dystrybucyjne i inne oddziały firmy oraz lokalne społeczności są od siebie wzajemnie uzależnione. Celem KP jest wzmacnianie tych społeczności i umożliwianie im rozwoju, zgodnie z zasadą, iż silne lokalne otoczenie gospodarcze to większy potencjał wzrostu dla przedsiębiorstwa – mówi Małgorzata Walędzińska-Półtorak, kierownik ds. zrównoważonego rozwoju w Kompanii Piwowarskiej.

Pracownicy-wolontariusze zgłaszają projekt wsparcia organizacji pozarządowej lub instytucji działającej na rzecz dobra publicznego w takich dziedzinach jak edukacja, opieka, kultura, sztuka czy sport, by następnie wspólnie go zrealizować. Tematy i zakresy tych inicjatyw zależą od rzeczywistych potrzeb danej organizacji. Zgłoszone projekty są oceniane przez Radę Programową, która przyznaje środki finansowe na działania. Maksymalna kwota dofinansowania to 10.000 złotych, a średni czas realizacji wspólnych przedsięwzięć to dwa miesiące.

Platforma Wolontariatu służy obsłudze technicznej programu wolontariatu pracowniczego w Kompanii Piwowarskiej. Ma za zadanie integrować w jednym miejscu dane dotyczące wolontariatu na wszystkich jego etapach: począwszy od zaistnienia pomysłu wsparcia konkretnych ludzi, poprzez zgłoszenie działania przez pracowników lub organizacje, włączanie innych osób do współpracy, przyznanie środków finansowych, na rozliczeniu w formie raportu kończąc.

W roku rozliczeniowym F13 (kwiecień 2012 – marzec 2013) 187 wolontariuszy Kompanii Piwowarskiej zrealizowało 30 projektów, poświęcając na to 1479 godzin. Aby oszacować korzyści płynące z wolontariatu pracowniczego, Kompania Piwowarska zastosowała do ewaluacji nowatorską analizę SROI (Social Return on Investment – stopa społecznego zwrotu z inwestycji), a jej efekty przedstawiła w najnowszym Raporcie Zrównoważonego Rozwoju. Zbiorczy współczynnik SROI dla wszystkich projektów wyniósł 5,81, co oznacza, że każda zainwestowana złotówka (jako dotacja finansowa i praca wolontariusza) stworzyła społeczną wartość 5,81 zł.

W kolejnym roku rozliczeniowym wolontariusze KP nie zwolnili tempa. Wręcz przeciwnie – w ciągu zaledwie sześciu miesięcy przebili ubiegłoroczny wynik, pod pewnymi względami nawet o 100%. Tylko w pierwszym półroczu F14 (kwiecień-wrzesień 2013) w KP zrealizowano 22 projekty wolontariackie. Uczestniczyło w nich 347 wolontariuszy KP (ponad 10% pracowników firmy!), którzy przepracowali łącznie 3093 godzin.
Innym potwierdzeniem faktu, że wolontariat pracowniczy ma głęboki sens i jest cennym wsparciem dla lokalnych społeczności, jest wyróżnienie dla inicjatywy „Kompania Wolontariuszy i Platforma Wolontariatu” w konkursie „As Odpowiedzialnego Biznesu”. To regionalny plebiscyt organizowany przez Wielkopolską Izbę Przemysłowo-Handlową, Związek Pracodawców WIPH i Centrum PISOP pod patronatem honorowym Marszałka Województwa Wielkopolskiego Marka Woźniaka.

– Wolontariat przynosi obustronne korzyści – zarówno firmie, jak i jej pracownikom – podsumowuje Małgorzata Walędzińska-Półtorak – Dzięki włączeniu się w inicjatywy czy programy wolontariackie pracownicy mają możliwość realizacji własnych zainteresowań oraz rozwoju kompetencji, które kiedyś mogą się przydać w ich codziennej pracy. Według badań dotyczących wolontariatu, jako jednego z elementów kapitału społecznego, ma on duży wpływ na kondycję społeczeństwa. Oprócz poprawy w wymiarze ekonomicznym – lepszy rozwój miast i gmin – szczególnie widoczny jest efekt zdrowotny.