Ochrona środowiska kontra utylizacja odpadów

Z posłem Tadeuszem Arkitem, Przewodniczącym Podkomisji Sejmu RP ds. Monitorowania Gospodarki Odpadami, rozmawia Emilia Jasińska.

Czy według Pana przedsiębiorcy dbają o środowisko?
Większość firm zajmujących się produkcją i usługami dba o środowisko. Szczególną dbałość w tym zakresie wykazują duże przedsiębiorstwa, które stwarzają największe zagrożenie dla środowiska, jak: huty, kopalnie czy zakłady chemiczne. Firmy te otrzymują odpowiednie certyfikaty, obowiązkowo są poddawane audytom. W środowisku, z tego punktu widzenia, nastąpiła znaczna poprawa, jednak mamy nadal problem z firmami, które zajmują się utylizacją odpadów. Do tej pory mieliśmy tylko problem z mieszkańcami, którzy wyrzucali odpady do lasu. Teraz, mamy problem z niektórymi firmami, które w ten sposób postępują, choć nie powinny. Takie sytuacje będą się zdarzały cały czas, dopóki ich nie będziemy tych firm kontrolować.

Co miało największy wpływ na to, że przedsiębiorcy zmienili swój stosunek do ochrony środowiska? Czy jest to zwiększona świadomość społeczeństwa czy może np. wejście Polski do Unii Europejskiej?
Zdecydowanie, wejście Polski do Unii Europejskiej i rygory, które zostały postawione. Oczywiście, mieliśmy okres przejściowy, więc był czas na to, żeby to zrobić, ale jednocześnie przedsiębiorcy mieli świadomość, że wypadną z rynku, jeżeli tego nie spełnią [red. nie będą mogli produkować, jeśli nie spełnią odpowiednich nrom]. Wejście do Unii zdecydowanie nas zmobilizowało oraz środki, które też wraz z tym przyszły i umożliwiły nam modernizację.

Jaka jest rola podkomisji stałej sejmu RP ds. monitorowania gospodarki odpadami?
W tej kadencji komisja zajmowała się już dwiema ustawami z obszaru gospodarowania odpadami. Znowelizowaliśmy ustawę o odpadach – podkomisja pracowała nad nią jako organ komisji ochrony środowiska – i ustawę o gospodarce odpadami opakowaniowymi. Przed nami jeszcze co najmniej trzy ustawy: ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, ustawa o recyklingu pojazdów wycofanych z użycia oraz ustawa o bateriach i akumulatorach. Oprócz tego, że pracujemy nad konkretnymi ustawami, to oczywiście przygotowujemy się do tego, żeby rozpoznawać różne pomysły i inicjatywy, które padają z zewnątrz.