CSR Kompani Piwowarskiej w 2012

Dni_Zgranych_z_naturaW 2012 r. Kompania Piwowarska z powodzeniem kontynuowała realizację 10 priorytetów zrównoważonego rozwoju, przyjętych przez całą Grupę SABMiller. W ramach działań odpowiedzialnościowych firma podjęła także nowe inicjatywy na rzecz konsumentów, społeczności lokalnych i  środowiska. 

Cała Grupa SABMiller, do której należy Kampania Piwowarska, wyznaczyła sobie 10 priorytetów zrównoważonego rozwoju, świadczących o odpowiedzialnym podejściu do biznesu. Wśród nich znalazło się m.in. przeciwdziałanie nieodpowiedzialnej konsumpcji alkoholu, działania na rzecz społeczności lokalnych oraz priorytety związane z ochroną środowiska i jego zasobów. Poziom ich realizacji jest monitorowany i raz w roku upubliczniany w postaci Raportu Zrównoważonego Rozwoju Kompanii Piwowarskiej. Pod względem stopnia realizacji priorytetów KP jest liderem w Grupie.

W Kompanii Piwowarskiej wolontariat pracowniczy jest obecny od ponad 13 lat, zaś od 2012 r. funkcjonuje jako „Kompania Wolontariuszy”. W ramach tego programu osoby zatrudnione w KP ochotniczo i bez wynagrodzenia pracują na rzecz organizacji społecznych. KP umożliwia im udział w tych działaniach oraz wspiera je finansowo lub organizacyjnie.

Projekty realizowane w ramach programu – w każdym kwartale jest ich ok. 10 – odpowiadają na różne problemy lokalnych społeczności, m.in. bezrobocie, uzależnienia, ubóstwo, wykluczenie społeczne i informacyjne, niski poziom edukacji. W roku 2012 udało się sfinalizować 30 projektów wolontariackich, w które zaangażowało się 184 pracowników, przeznaczając na nie 1607 godzin pracy; niektóre projekty jeszcze się nie zakończyły. 30 instytucji (m.in. stowarzyszeń, fundacji, placówek edukacyjnych) otrzymało łącznie wsparcie finansowe w kwocie 332 500 zł.

Aby usprawnić komunikację pomiędzy organizacjami potrzebującymi wsparcia a wolontariuszami, pod koniec 2012 r. Kompania Piwowarska na swojej stronie internetowej uruchomiła nowatorskie narzędzie – Platformę Wolontariatu, za pośrednictwem której organizacje mogą przedstawiać oferty współpracy. Oferty te są rejestrowane w bazie i widoczne dla wszystkich pracowników na wewnętrznym portalu społecznościowym Małe Piwo. Każdy może łatwo odszukać projekty ze swojej okolicy i przyłączyć się do nich.

Wśród 10 priorytetów zrównoważonego rozwoju Kompanii Piwowarskiej ważne miejsce zajmują te dotyczące środowiska. Firma dąży do zmniejszenia ilości wody wykorzystywanej do produkcji piwa, jak również energii i emisji dwutlenku węgla, a jednocześnie do zwiększenia odzysku i recyklingu opakowań oraz optymalizacji procesu gospodarowania odpadami. W ramach priorytetów środowiskowych w browarach wprowadzane są rozmaite usprawnienia i nowe technologie, które pozwalają ograniczyć zużycie surowców.

KP stara się angażować w działania na rzecz środowiska także pracowników – poprzez drobne, indywidualne gesty mogą oni dołożyć swoją cegiełkę do dzieła ochrony przyrody. Służy temu program Zgrani z naturą prowadzony od 2007 r., w ramach którego KP edukuje i zachęca pracowników i ich rodziny do zmniejszania ilości wytwarzanych odpa¬dów i świadomej ich segregacji, oszczę¬dzania wody, energii elektrycznej oraz energii cieplnej – w pracy i we własnym domu. W ideę recyklingu wpisuje się również wprowadzanie do drugiego obiegu ubrań i dodatków, a nawet książek – ekoeventy Zielona Szafa czy Zielone Regały.

W 2012 r. pretekstem do zorganizowania ekologicznych inicjatyw dla pracowników był Dzień Bez Śmiecenia i Dzień bez Samochodu, a przede wszystkim ogłoszenie Raportu Zrównoważonego Rozwoju 2012, celebrowane w KP jako Dni Zgranych z naturą.
Inicjatywa ta została rozszerzona na cały kraj, bowiem Kompania Piwowarska wspólnie z siecią Biedronka w październiku przeprowadziła w 14 polskich miastach akcję ekologiczną. Klienci, którzy przynieśli do wybranych sklepów 5 szklanych lub aluminiowych opakowań, mogli je wymienić na praktyczną ekotorbę. W akcji wzięło udział kilka tysięcy osób, które otrzymały ponad 10 tysięcy toreb i w sumie zgromadziły ponad 10 ton surowców wtórnych.

We wrześniu 2012 r. KP rozpoczęła również akcję „Ekologia się opłaca”, skierowaną do konsumentów oraz partnerów handlowych – detalistów, podejmując istotny temat opakowań zwrotnych. W 1850 sklepach w Warszawie pojawiły się ulotki i plakaty podkreślające oszczędności i korzyści dla środowiska związane z opakowaniami zwrotnymi. Przedstawiciele sił sprzedaży edukowali właścicieli punktów sprzedaży detalicznej, które nie mają w swojej ofercie piwa w butelkach zwrotnych, na temat znaczenia tego rodzaju opakowania w handlu tradycyjnym.

Innym przejawem działań firmy na rzecz środowiska są ekologiczne, a zarazem designerskie torby z nieużywanych już bannerów reklamowych marek KP. Ich uszycie powierzono Zakładowi Aktywności Zawodowej z Piły – przedsiębiorstwo to zajmuje się m.in. aktywizacją zawodową osób z umiarkowaną i znaczą niepełnosprawnością, ze szczególnym uwzględnieniem osób z upośledzeniem umysłowym i chorych psychicznie.

Dla Kompanii Piwowarskiej niezwykle ważne jest też edukowanie konsumentów w zakresie odpowiedzialnej sprzedaży i konsumpcji alkoholu. W tym celu firma podejmuje działania w trzech dziedzinach: edukuje kierowców, by nie jeździli po alkoholu, informuje o zagrożeniach związanych z piciem alkoholu w czasie ciąży oraz przeciwdziała sprzedaży alkoholu nieletnim.

Program „Sprawdź promile” funkcjonuje od 2008 r., a jego celem jest zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez podniesienie świadomości kierowców na temat oddziaływania alkoholu na organizm i umożliwienie im zainstalowania alkomatu w telefonie. Aplikację pobrało już ponad 80 000 kierowców, a użytkownicy Internetu mogą z niej korzystać również na Facebooku.

Program prowadzony jest we współpracy z 12 Wojewódzkimi Ośrodkami Ruchu Drogowego, 10 korporacjami taksówkowymi oraz Duszpasterstwem Trzeźwości Archidiecezji Katowickiej i firmą Business Consulting – organizatorami akcji „Prowadzę jestem trzeźwy”. Niestandardową formą promocji programu „Sprawdź promile” było rozdawanie przez taksówkarzy pełnoletnim pasażerom miętówek z hasłem „Świeży oddech może mylić. Sprawdź promile”. „Odpowiedzialnych” cukierków było aż 700 kg i trafiły łącznie do 100 tys. osób. Odbyła się też wspólna akcja z programem „Prowadzę – jestem trzeźwy” w warszawskich autobusach. Aktywnie promowano program wśród ponad 70 tys. osób odwiedzających Targi Motor Show w Poznaniu i Sosnowcu, rozdano również 1000 breloczków dla korporacji taksówkowych. Szacuje się, że w 2012 r. co najmniej 200 tys. ludzi dowiedziało się o programie dzięki materiałom informacyjnym: nalepkom, plakatom, standom, ulotkom i „odpowiedzialnym” miętówkom.

Już w czerwcu 2011 roku Kompania Piwowarska wprowadziła na materiałach promocyjnych swoich marek dobrowolny znak odpowiedzialnościowy z hasłem „W ciąży nie piję alkoholu”. Oznaczenie to jest od tamtej pory stosowane na milionach materiałów eksponowanych w punktach sprzedaży, a także w prasie i Internecie. Firma wspólnie z Fundacją FASTRYGA przypomina o zagrożeniach związanych z piciem alkoholu w czasie ciąży i edukuje na temat FAS, czyli Płodowego Zespołu Alkoholowego. W wyniku tej współpracy została udostępniona aplikacja na Facebooku z wypowiedziami ekspertów na ten temat. Dotychczas skorzystało z niej już ponad 18 tysięcy osób, co pozwoliło zebrać kwotę 10 tys. zł, która wspomogła Fundację FASTRYGA. Materiały edukacyjne kampanii trafiły również do ponad 3 tysięcy gabinetów ginekologicznych i szkół rodzenia w Polsce oraz były dystrybuowane podczas ubiegłorocznego Kongresu Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego.

Źródło: Kampania Piwowarska