Bank Gospodarstwa Krajowego wspiera przedsiębiorców

Bank Gospodarstwa KrajowegoRozpoczął się rządowy program gwarancji kredytowych dla małych i średnich przedsiębiorstw – Portfelowa Linia Gwarancyjna de minimis. Program realizowany przez Bank Gospodarstwa Krajowego ma zagwarantować polskim przedsiębiorstwom płynność finansową. Inauguracja programu miała miejsce 4 marca br. w siedzibie BGK.

Sektor małych i średnich przedsiębiorstw jest fundamentem gospodarki, a jego prawidłowe funkcjonowanie gwarantem społecznego rozwoju. Dlatego rząd postanowił uruchomić, wcześniej zapowiadany w tzw. drugim expose Premiera Donalda Tuska, program do walki ze spowolnieniem gospodarczym.

Celem programu gwarancyjnego jest wzmocnienie sektora małych i średnich przedsiębiorstw. W ramach tego instrumentu, Bank Gospodarstwa Krajowego będzie udzielał gwarancji na zabezpieczenie spłaty kredytów oferowanych przez banki komercyjne oraz banki spółdzielcze małym i średnim przedsiębiorstwom. Poziom funduszy własnych BGK umożliwia udzielenie gwarancji do kwoty 30 mld zł, co z kolei pozwoli na udzielenie kredytów obrotowych w kwocie 50 mld zł.

Gwarancje będą udzielane na wniosek mikro-, małego lub średniego przedsiębiorcy, składany do banku udzielającego kredytu.

Program gwarancji de minimis został zapowiedziany w tzw. drugim expose Premiera Donalda Tuska. Gwarancje te stanowią najprostszą formę pomocy publicznej dopuszczonej przepisami Unii Europejskiej. Są one przeznaczone dla klientów z sektora MŚP, posiadających zdolność kredytową i udzielane będą do 60 proc. kwoty kredytu obrotowego, maksymalnie do 3,5 mln złotych. Przedsiębiorca będzie mógł uzyskać gwarancję – przy minimum formalności – w tym samym banku, w którym ubiega się o kredyt.

Przez pierwszy okres roczny dla gwarancji udzielonych do 31 grudnia 2013 roku przedsiębiorca nie będzie ponosił żadnych opłat prowizyjnych związanych z gwarancją. Za kolejny okres roczny wysokość prowizji będzie wynosić 0,5 proc. w skali roku. Opłata będzie naliczana od kwoty gwarancji de minimis.

Uroczysta inauguracja programu miała miejsce w siedzibie Banku Gospodarstwa Krajowego 4 marca 2012 roku. W obecności Prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska i Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Finansów Jacka Rostowskiego Bank Gospodarstwa Krajowego podpisał z bankami umowy, które inaugurują rządowy program wsparcia małych i średnich przedsiębiorstw. Umowy podpisali przedstawiciele pięciu banków: PKO Banku Polskiego S.A., BRE Banku S.A., ING Banku Śląskiego S.A., Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. oraz Spółdzielczej Grupy Bankowej S.A.