Akademia, czyli wyższy stopień CSR

AkademiaPrzedsiębiorstwa, które włączają społeczną odpowiedzialność biznesu do głównego nurtu zarządzania, osiągają dobre wyniki finansowe, pozwalają swoim pracownikom na satysfakcjonujący rozwój i zapewniają godziwe warunki pracy. To korzyści, które nie podlegają żadnej dyskusji, a mimo to, nie wszyscy zdają sobie sprawę, że są następstwem działań CSR. To jedna z przyczyn, dla których Ministerstwo Skarbu Państwa wspólnie z tygodnikiem „Puls Biznesu”, powzięło się realizacji cyklu konferencji pod hasłem Akademia CSR „Rozwój odpowiedzialnego biznesu”.

Projekt Akademii to przedsięwzięcie ogólnopolskie, którego misją jest wzmacnianie kapitału społecznego poprzez edukację małego i średniego biznesu w zakresie jego społecznej odpowiedzialności oraz promocję idei zrównoważonego rozwoju. Dotychczas w cyklu kilkunastu konferencji wzięło udział ponad 700 osób. W roli prelegentów wystąpili liderzy firm, w dużej mierze przedstawicieli spółek skarbu państwa, którzy w swoim modelu zarządzania mają wdrożone lub wdrażają działania CSR.

Jak donosi Puls Biznesu, z przygotowanego w 2012 r. na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości raportu „Ocena stanu wdrażania standardów społecznej odpowiedzialności biznesu” wynika, że pojęcie „społeczna odpowiedzialność biznesu” zna zaledwie 31 proc. przedstawicieli firm działających w Polsce. Dwie trzecie tych, których przedstawiciele deklarują znajomość tego terminu, realizuje działania z nią związane. W grupie firm ogólnopolskich zdecydowanie rzadziej są to firmy mikro (56 proc. wskazań) niż pozostałe firmy (80 proc. wskazań). 38 proc. uczestników badania wskazuje na problemy finansowe w związku z realizacją działań CSR. Ponadto „nie ma na te działania czasu”, „temat jest zbyt złożony” oraz po prostu – „brakuje wiedzy, jak te działania realizować”.

Organizatorzy konferencji posiłkując się analizą tych badań uznali, że najważniejszym celem projektu jest dotarcie do małych i średnich przedsiębiorstw, i odpowiedź na ich najczęstsze obawy związane z CSR.

– Akademia CSR, to spotkania, których celem jest dzielenie się dobrą praktyką – tłumaczą organizatorzy. – Zasad społecznej odpowiedzialności biznesu nie można nauczyć się wyłącznie z pomocą podręczników czy publikacji, lepiej pokazać praktyczne przykłady.

Firmy, które biorą udział w konferencjach, w roli prelegentów, mają przy tym świadomość misji społecznej. Dzięki ich zaangażowaniu będą mieli za partnerów firmy dojrzałe i odpowiedzialne.

Jednym z głównych problemów, z którymi organizatorzy spotykali się w trakcie dyskusji i paneli, był brak zrozumienia działań CSR i często mylne skojarzenia z filantropią, a nawet z reklamą. – CSR musi być rozumiany, jako działanie, które jest w firmie potrzebne. Nie chodzi tu o pojedyncze gesty, ale o to, aby z tych gestów stworzyć szerszy strumień – mówią organizatorzy.

W trakcie spotkań poruszano też zasady właściwego podejścia, nie tylko do kwestii społecznej, która jest bardzo ważna, ale również rozumienia CSR-u jako kierunku zrównoważonego rozwoju firmy, co w efekcie przynosi firmie wymierne korzyści, zarówno wizerunkowe jak też finansowe.

Przemysław Gruz