Debata Gazety Wyborczej i Fundacji Feminoteka

z13514794QZ okazji dnia kobiet 8 marca w siedzibie „Gazety Wyborczej” przy ul. Czerskiej 8/10, o godz.13 rozpocznie się debata poświęcona problematyce równego traktowania kobiet.

Wydarzenie odbędzie się w ramach akcji Gazety Wyborczej – „Energia kobiet”, która zadaje pytanie o to dlaczego kobiety wciąż muszą upominać się o równość w domu, pracy czy polityce?

Debatę rozpocznie Minister Irena Wóycicka, która odczyta list od Pani Anny
Komorowskiej, Małżonki Prezydenta RP.

Pierwsza częśc „Dnia bez kobiet” poświęcona będzie zarobkom kobiet i ich
obecności na stanowiskach kierowniczych. Prezentację na ten temat przedstawi dr Ewa
Lisowska ze Szkoły Głównej Handlowej.

Druga część to ogłoszenie wyników monitoringu głównych polskich mediów. Po raz pierwszy przedstawione zostanie to jak kobiety są pokazywane w serwisach informacyjnych, jak przedstawia się je w gazetach i czasopismach, czy są zapszane do
programów publicystycznych w radiu i telewizji. Ze wstępnych obserwacji wynika, że media
zdominowane są przez mężczyzn. Na pytanie, dlaczego tak jest, odpowiedzą dziennikarki,
dziennikarze, ekspertci i przedstawiciele rządu.

O to, co można zrobić, by ten stan rzeczy zmienić zapytana zostanie pełnomocniczka rządu ds. równego traktowania Agnieszka
Kozłowska-Rajewicz, minister sportu Joanna Mucha, minister ds. społecznych w Kancelarii Prezydenta RP Irena Wóycicka. Odpowiadac będą również eksperci i goście na sali na pytanie: co zrobić, żeby kobiety zarabiały tyle samo co mężczyźni, a także jak umożliwić kobietom obecność w debacie publicznej na równi z mężczyznami.

Źródło: Agora SA