Finał konkursu „Kreatywni z ABB”

ABBKoncepcja „zielonej” szkoły oparta na montażu kolektorów słonecznych i wymienników ciepła, przedstawiona w formie interaktywnej prezentacji okazała się najlepsza w konkursie „Kreatywni z ABB”, organizowanym w ramach projektu społecznego firmy w Aleksandrowie Łódzkim. 

Podczas Gali Finałowej komisja konkursowa, w skład której weszli przedstawiciele szkół, samorządu oraz ABB, wyróżniła pomysł dwóch uczniów Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Staszica – Cezarego Opoczyńskiego i Kamila Aleksandrowicza. Zadecydowało szerokie ujęcie tematu, odważna, młodzieńcza wizja, ale przede wszystkim – zgodnie z ideą konkursu – ich kreatywność.

W konkursie udział wzięli uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica oraz Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika. W I etapie uczestnicy zaliczali test z zakresu matematyki, fizyki i chemii. Najlepsi zostali podzieleni na zespoły, które w II etapie konkursu musiały przeprowadzić prezentacje w zadanej tematyce. W finale uczestniczyło ostatecznie 6 zespołów z ZSZ oraz 3 zespoły z liceum ogólnokształcącego. Uczniowie musieli przedstawić w formie 10-minutowych prezentacji własną koncepcję „zielonej” szkoły przyszłości, ekologicznego transportu, czy też modernizacji budynku szkolnego pod kątem zwiększenia efektywności energetycznej. Premiowano – oprócz zawartości merytorycznej – również pomysł na prezentację, czy też innowacyjność zaproponowanych rozwiązań.

Samochód napędzany siłą mięśni, ekologiczna szkoła wyposażona w panele słoneczne, elektryczne rowery – pomysłów na zwiększenie efektywności energetycznej, czy też poprawę środowiska naturalnego było znacznie więcej niż tematów konkursowych. „Tej kreatywności wśród uczestników było bardzo dużo. To pokazało, że tego typu konkursy są istotne dla rozwoju młodych ludzi, wykraczają poza program nauczania, uczą twórczego myślenia, zwiększają zainteresowanie naukami ścisłymi, a w rezultacie mogą pomóc w karierze zawodowej” – powiedział dyrektor ZSZ w Aleksandrowie Łódzkim Jarosław Kozanecki.

Zwycięska praca była bezkonkurencyjna. Cezary Opoczyński i Kamil Aleksandrowicz, na co dzień uczniowie II klasy, zaproponowali ambitny projekt zmian energetycznych w swojej szkole. „Uszczelnienie drzwi, wymiana pryszniców i żarówek, zastosowanie wideodomofonów, wymiana wentylacji…” – wylicza Kamil. „A także montaż kolektorów słonecznych oraz wymienników cieplnych na bazie zeolitów, które sami stworzyliśmy na potrzeby tego konkursu. Od dwóch lat interesujemy się wymiennikami i postanowiliśmy to w końcu zastosować” – uzupełnia Cezary.

Źródło: ABB