Komisja Europejska doceniła “Lepszy start dla Twojego dziecka”

lepszystartProwadzona od czterech lat przez Związek Pracodawców Polski Przemysł Spirytusowy kampania znalazła się w najnowszej publikacji działającego przy Komisji Europejskiej Forum Alkohol i Zdrowie.

Celem kampanii społecznej „Lepszy start dla Twojego dziecka” jest podniesienie świadomości kobiet i ich otoczenia na temat skutków zdrowotnych związanych ze spożywaniem alkoholu w trakcie ciąży, oraz walka ze stereotypem, że niewielka ilość alkoholu nie ma wpływu na organizm rozwijającego się dziecka. Kampania dociera do ciężarnych Polek poprzez dystrybucję ulotek i plakatów w aptekach, gabinetach lekarskich i szkołach rodzenia, emisję filmu edukacyjnego w szpitalach, działania w internecie oraz współpracę ze środowiskiem położnych i lekarzy ginekologów.

W 2012 r. w badaniach TNS 91% kobiet oceniło kampanię jako wartą zapamiętania, a 84% uznało ją za przekonywującą. Ponadto 12% Polek zadeklarowało, że pod wpływem kampanii, postanowiły w ogóle nie pić alkoholu w czasie ciąży (80% było już wcześniej przekonanych o jego szkodliwości). Z badań wynika również, że częściej do spożywania alkoholu podczas ciąży przyznają się Polki, które nie miały kontaktu z kampanią „Lepszy Start dla Twojego dziecka”, niż te, które znają kampanię.

Publikacja, w której znalazła się kampania „Lepszy start dla Twojego dziecka” została przygotowana przez Dyrekcję Generalną ds. Zdrowia i Konsumentów Komisji Europejskiej i podsumowuje dotychczasowe prace Europejskiego Forum Alkohol i Zdrowie. Działające przy Komisji Europejskiej Forum Alkohol i Zdrowie zostało powołane w 2007 r. jako miejsce debaty i wymiany dobrych praktyk, oraz inicjowania konkretnych działań zmierzających do ograniczenia problemów alkoholowych w Europie. Obecnie Forum zrzesza ponad 70 organizacji reprezentujących administrację publiczną, środowisko naukowe, producentów i dystrybutorów alkoholu oraz organizacje społeczne, w tym organizacje studentów. Powołanie Forum jest wynikiem realizacji strategii alkoholowej Unii Europejskiej, która ma na celu wspieranie państw członkowskich w redukcji szkodliwej konsumpcji alkoholu. Strategia rekomenduje również powołanie analogicznych form współpracy na poziomie narodowym. Podobne gremia poświęcone polityce alkoholowej funkcjonują już w wielu państwach europejskich m.in. w Wielkiej Brytanii, Austrii, Hiszpanii i Portugalii, najczęściej pod patronatem ministerstwa zdrowia danego kraju.

Źródło: Związek Pracodawców Polski Przemysł Spirytusowy