LOTTO zmienia nazwę swojej fundacji

lottoWraz z nadejściem nowego roku Fundacja Milion Marzeń zmieniła nazwę na Fundacja LOTTO Milion Marzeń, by podkreślić bliski związek ze swoim Fundatorem. Modyfikacji uległ także logotyp Fundacji. Fundacja rozszerzy też zakres swoich działań o obszary wspierane dopłatami przez Totalizator Sportowy.

W planach jest uruchomienie m.in. zostanie program sportowy, mający za zadanie popularyzację aktywności fizycznej wśród młodzieży oraz program kulturalny, wspierający młodych twórców i animatorów.

Fundacja korporacyjna Totalizatora Sportowego została powołana w grudniu 2009 roku. Jej funkcjonowanie wpisuje się w strategię społecznej odpowiedzialności spółki w zakresie zaangażowania społecznego w obszarach takich jak sport, kultura, bezpieczna rozrywka oraz wolontariat pracowniczy, realizowany przez pracowników LOTTO na terenie całej Polski. Decyzja o zmianie nazwy oraz elementów identyfikacji wizualnej ma podkreślić  związek Fundacji z jej Fundatorem.

Źródło: Totalizator Sportowy