Koalicja na rzecz odpowiedzialnego biznesu

tvp warszawaKoncepcja odpowiedzialnego biznesu w Polsce ma ponad dziesięcioletnią tradycję, a od 2-3 lat można zaobserwować jej intensywny rozwój. Dynamicznie wzrasta zapotrzebowanie na wiedzę i narzędzia, dzięki którym możliwe jest włączenie odpowiedzialnego biznesu w procesy zarządzania w przedsiębiorstwach. Odpowiedź na te oczekiwania stanowi „Biznes Kurier” –  magazyn emitowany od kilku miesięcy na antenie TVP Warszawa w każdy wtorek o godz. 17.55. Autorem programu jest redaktor Tomasz Mazur.

Program „Biznes Kurier” jest realizowany dzięki wsparciu ze strony projektu „Koalicja na rzecz odpowiedzialnego biznesu”, którego liderem są Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej (wcześniej Konfederacja Pracodawców Polskich). Koalicja została utworzona z inicjatywy Pracodawców RP oraz sześciu patronów merytorycznych: Grupy TP, Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń, GlaxoSmithKline, Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa, firmy Danone oraz Hochtief Polska. Partnerem merytorycznym projektu jest firma PwC. Przedsięwzięcie jest realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Poddziałanie 2.1.2. Partnerstwo dla zwiększania adaptacyjności). W ramach projektu „Koalicja na rzecz odpowiedzialnego biznesu” na zlecenie Pracodawców RP przeprowadzono największe i najbardziej kompleksowe badanie świadomości CSR w Polsce. Badaniem objęte zostały trzy grupy najważniejszych z punktu widzenia rozwoju CSR grupy: opinia publiczna, pracownicy przedsiębiorstw oraz przedstawiciele otoczenia biznesowego.

Program „Biznes Kurier” wyróżnia kompleksowe podejście do odpowiedzialnego biznesu (CR). z punktu widzenia polskich realiów prowadzenia działalności gospodarczej oraz uwzględnienie różnorodności przedsiębiorstw pod kątem branży. Wartością „Biznes Kuriera”  jest jego praktyczność w podejściu do odpowiedzialnego biznesu i innowacyjność na dotychczasowych inicjatyw w Polsce.
Głównym celem twórców programu jest budowanie świadomości i upowszechnianie wiedzy na temat CR w Polsce oraz przekazanie praktycznych porad i informacji, które ułatwią firmom wdrożenie i stosowanie zasad odpowiedzialnego biznesu. Felietony i relacje reporterskie skupiają się wokół zmiany świadomości przedsiębiorców i pracowników.

W Biznes Kurierze poruszone zostały w kolejnych odcinkach takie tematy jak: Certyfikaty, oznakowania produktów, etykiety, opakowania; Bojkoty konsumenckie; Produkty „ekologiczne”; Nieetyczny marketing, nieetyczna reklama; Przedsiębiorstwa społeczne/ekonomia społeczna; Pracujący rodzice; Pracownicy 50 +; Odpowiedzialny pracodawca; Niepełnosprawni w miejscu pracy; Konsultacje społeczne / dialog społeczny; Alkohol i papierosy a CSR.

Szczególnie godny uwagi jest odcinek pt. „Odpowiedzialny pracodawca, efektywny pracownik”, wyemitowany 26 kwietnia br. Program pokazuje wpływ miejsca pracy na prywatne życie pracowników. Z prezentowanych badań przeprowadzonych przez CBOS wynika, że w ubiegłym roku aż 66% Polaków nie wyjechało na co najmniej tygodniowy wypoczynek, w tym co dziesiąta osoba pracująca nie wyjechała po prostu z braku wolnego czasu. W tym odcinku „Biznes Kuriera” autorzy starają się odpowiedzieć na pytanie, czy w tym szaleństwie pracoholizmu jest metoda i pokazują na bazie kontrastu pozytywne i negatywne skutki zapracowania.

Poszerzenie wiedzy w zakresie odpowiedzialnego biznesu wśród pracowników, w tym kadry zarządzającej firm jest bardzo ważnym procesem. Zmiana podejścia przedsiębiorców do wdrażania programów CSR – ich opłacalności, motywów ich wdrażania oraz potrzeb wprowadzenia ich do polityki firmy jest konieczna, dlatego programy takie jak „Biznes Kurier” są bardzo przydatne. Problematyka CSR (ze względu na częste łączenie lub nawet mylenie jej z marketingiem) sprawia wrażenie zawiłej i niezrozumiałej dla wielu przedsiębiorców. W „Biznes Kurierze”  autorzy starają się oswoić i przybliżyć widzowi tematykę odpowiedzialnego biznesu, i wszystko staje się dużo prostsze.

Waldemar Sosnowski