KIG organizuje kolejne Forum Młodych Przedsiębiorców

Mlodzi InnowacyjniJuż 17 kwietnia w Centrum Nauki Kopernik pod hasłem „Młodzi 2.0″ odbędzie się kolejne „Forum Młodych Przedsiębiorców”. Tegoroczna edycja poświęcona będzie przede wszystkim przedsiębiorczości internetowej. Nowe społeczności, nowe modele biznesowe, e-wangeliści polskiego internetu oraz prawne aspekty funkcjonowania startupu to główne tematy, o których będziemy dyskutować z wybitnymi przedstawicielami biznesu, nauki i polityki.

Forum skierowane jest do młodych ludzi, którzy poprzez innowacyjne działania chcieliby osiągnąć sukces w biznesie. Spotkanie będzie także okazją do dyskusji na temat problemów, z jakimi borykają się młodzi przedsiębiorcy i wysłuchania, co ich zdaniem należy zrobić, aby zapewnić optymalne warunki rozwoju gospodarczego i jak najszybciej znieść ograniczenia hamujące rozwój przedsiębiorczości.

Źródło: Krajowa Izba Gospodarcza