20 lat zrównoważonego rozwoju Nestlé w Polsce

nestle-logo-pionW ostatnim 10-leciu firma odnotowała ponad dwukrotny wzrost przychodów netto ze sprzedaży – z 1,62 do 3,5 mld zł. Wartość inwestycji zrealizowanych przez Nestlé w ciągu 20 lat działalności wyniosła 1,6 mld zł. Zróżnicowane portfolio, stale prowadzone inwestycje oraz renowacje i innowacje produktowe oparte na szczegółowej analizie potrzeb żywieniowych Polaków, są gwarancją stabilnego i zrównoważonego rozwoju firmy.

20 lat z sukcesem prowadzonego przez Nestlé biznesu w Polsce, pozwoliło firmie wnieść znaczący wkład zarówno w rozwój gospodarczy kraju, jak i budowę kapitału społecznego. Bazując na międzynarodowej wiedzy i doświadczeniu, Nestlé konsekwentnie zwiększało swoje udziały rynkowe, stale doskonaląc standardy jakości i bezpieczeństwa produkcji oraz dostosowując odpowiedzialną komunikację z polskimi konsumentami do ich zmieniających się potrzeb. Ugruntowana przez 20 lat pozycja lidera w dziedzinie żywienia, zdrowia i dobrego samopoczucia oraz rosnąca rola firmy jako partnera żywieniowego polskich rodzin, stanowi dla Nestlé solidną podstawę do jeszcze większego zaangażowania w nadchodzących latach.

Nestlé jest firmą o globalnym zasięgu, ale działającą lokalnie. Jesteśmy integralną częścią społeczności, w której prowadzimy biznes. Pomimo trudnych warunków ekonomicznych w Europie, utrzymujemy stabilny, zrównoważony wzrost dzięki wprowadzanym innowacjom, inwestycjom w rozbudowę naszych zakładów oraz budowanie kapitału społecznego. Nie ustajemy również w staraniach na rzecz dalszego umacniania zaufania konsumentów do naszych produktów. Jako największy producent żywności w kraju jesteśmy świadomi naszego wpływu na decyzje żywieniowe polskich rodzin. Dlatego naszą misją jest nie tylko dostarczanie im produktów najwyższej jakości, ale również bycie ich wiarygodnym partnerem w żywieniu poprzez dzielenie się wiedzą i budowanie świadomości na temat prawidłowej, zbilansowanej diety – mówi Pierre Detry, Prezes Zarządu Nestlé Polska S.A.

Nestlé angażuje się również w budowanie świadomości i promocję dobrych praktyk z zakresu odpowiedzialnego biznesu. Tylko przez ostatnie 5 lat firma zainwestowała w Polsce 40 mln zł w projekty prośrodowiskowe, w ramach których nie tylko mierzy i nieustannie poprawia wskaźniki zużycia wody i energii oraz wpływu floty samochodowej na środowisko, ale również dba o ochronę i rozwój terenów zielonych oraz szkoli w tym zakresie pracowników, dostawców i społeczności lokalne.

Ważnym punktem w prowadzonym od 20 lat biznesie firmy jest świadoma, aktywna postawa na rzecz budowania i ciągłego rozwoju kapitału społecznego poprzez tworzenie nowych miejsc pracy oraz inwestycje w edukację pracowników. Biorą oni udział w szeregu projektów edukacyjnych, jak: NesLeader – budowanie kultury przywództwa, WellNes in Action czy Nutrition Quotient – promocja zdrowego stylu życia wśród pracowników. Wraz z rozwojem kapitału społecznego Nestlé stale weryfikuje i doskonali standardy bezpieczeństwa w miejscu pracy. W tym celu firma wdrożyła m.in. system Behavioral Based Safety czy projekt Kieruj bezpiecznie. Średnie roczne inwestycje w kapitał ludzki wynoszą 7-8 mln zł.

Od początku istnienia na polskim rynku dążymy do tego, by nasz biznes rozwijał się w sposób zrównoważony. Staramy się realizować i promować dobre praktyki zarówno w zakresie ochrony środowiska naturalnego, budowania dobrego sąsiedztwa, jak i inwestowania w kapitał społeczny. Nasze zaangażowanie opisaliśmy w I w Polsce raporcie społecznym Nestlé wydanym w 2012 roku. W ten sposób chcieliśmy pokazać jak ważny jest dla nas dialog społeczny. Potwierdzeniem jego znaczenia jest również przetłumaczenie międzynarodowego hasła: Good Food, Good Life na język polski. Pragniemy podziękować polskim konsumentom za wybór naszych produktów i zaufanie – mówi Małgorzata Szlendak, Kierownik ds. Komunikacji Korporacyjnej i PR Nestlé Polska S.A.

Źródło: Nestlé Polska S.A.