Raportowanie odpowiedzialnego biznesu w Polsce

SGS11 kwietnia w Warszawie odbyło się drugie spotkanie organizowane przez SGS Polska w ramach cyklu Zrównoważony Rozwój w Praktyce. Spotkanie „Raport CSR… i co dalej?” było okazją do dyskusji i wymiany doświadczeń wśród firm różnymi doświadczeniami w obszarze raportowania i zarządzania CSR.

Raporty odpowiedzialnego biznesu publikowane są w Polsce coraz częściej. Duże zainteresowanie polskich firm tym tematem można było zauważyć podczas spotkania w Warszawie, na które licznie przybyli przedstawiciele firm, które mają już za sobą doświadczenia raportowania, jak również tych, które dopiero stoją przed takim wyzwaniem.

Konferencję rozpoczęła Małgorzata Greszta (SGS Polska), prezentując najnowsze trendy w zakresie raportowania CSR i jego wykorzystania w procesie zarządzania. Ważnym elementem było omówienie  dylematów, jakie pojawiają się przed, w trakcie i po wydaniu raportu.  Spotkanie było okazją do wymiany doświadczeń wśród firm, które pierwszy raport społeczny mają już za sobą i tych, które raportowanie dopiero zamierzają rozpocząć. Do rozmowy zaproszeni zostali wszyscy uczestnicy spotkania, którzy podzieleni na grupy dyskutowali na temat dylematów pojawiających się podczas procesu raportowania. Efektem dyskusji było zbudowanie mapy rozwiązań na kluczowe dylematy z jakimi mogą mieć do czynienia firmy raportujące w zakresie odpowiedzialnego biznesu.

Drugą część spotkania rozpoczęła Ewa Albińska (FOB), podsumowując 5 lat konkursu Raporty Społeczne, którego współorganizatorem jest także SGS. Analiza raportowania CSR w Polsce pokazała, iż przez ostatnie 5 lat, nie tylko znacząco wzrosła liczba raportujących firm, ale także publikowane raporty są coraz lepszej jakości i zawierają coraz więcej informacji o firmach i ich działalności w ramach odpowiedzialnego biznesu.
Małgorzata Greszta zaprezentowała raport CSR, jako narzędzie do komunikacji z interesariuszami. Firmy, zarówno polskie, jak i zagraniczne, poszukują stale nowych rozwiązań na wykorzystanie Raportu CSR, stworzenie jego bardziej przyjaznej, łatwiejszej do zrozumienia formie. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom intersariuszy reprezentujących różnorodne grupy, firmy publikują raporty w formie drukowanej, interaktywnej, internetowej, w formatach dostępnych na urządzeniach mobilnych typu smartphone czy tablet. W Polsce został wydany w tym roku pierwszy Raport społeczny w formie audiobooka. „CSR dla zabieganych. Zarządzanie firmą w sposób zrównoważony.” to nowy pomysł firmy Danone, na dotarcie do większej grupy odbiorców.

Spotkanie zakończyła dyskusja na temat popularyzowania raportów wśród interesariuszy, sposobów na wykorzystanie raportowania do komunikacji firmy z jej otoczeniem. Mirella Panek-Owsiańska (Forum Odpowiedzialnego Biznesu) zwróciła uwagę, iż nadal tylko niewielka grupa osób, specjalistów zawodowo zajmujących się CSR czyta raporty społeczne. Raporty CSR wciąż nie są dostosowane do potrzeb interesariuszy. Także forma i język, jakim publikacje te są pisane, utrudnia ich zrozumienie i nie zachęca do czytania. Piotr Wachowiak (Szkoła Główna Handlowa), zwrócił uwagę na złe wykorzystywanie raportów przez same przedsiębiorstwa. Raporty nie są czytane przez interesariuszy, ponieważ firmy nie przekazują informacji CSR w odpowiedni sposób – łatwy, przyjazny, ograniczony do kluczowych, najważniejszych informacji. Krzysztof Polak (Dziennik Gazeta Prawna), z kolei powiedział o edukacyjnej roli raportu, szczególnie w aspekcie edukowania pracowników. Edukowanie pracowników w obszarze odpowiedzialnego biznesu, prowadzić może do ich większego zaangażowania w proces raportowania i promowania CSR firmy.

Paneliści zwrócili uwagę, na to, iż aby raport był czytany przez szerszą grupę odbiorców warto jest przygotowywać go w różnych formach i formatach. Zadbać zarówno o jakość raportowanych danych, np. poprzez wykorzystanie międzynarodowych standardów, ale także o sposób prezentacji danych. Dobrym pomysłem jest wydanie drugiej, krótszej wersji raportu w formie podsumowania najważniejszych informacji z wykorzystanie infografik do prezentacji wyników firmy. W raporcie należy tak przedstawić informacje, aby były zrozumiałe dla czytelnika. Warto jest zadbać o selektywny wybór informacji przekazywany wybranej grupie interesariuszy czy dać możliwość wyboru tematów ich interesujących.
Spotkanie pokazało, że wciąż wśród firm istnieje potrzeba zdobywania wiedzy na temat raportowania. Raport CSR powinien być ważnym, wiarygodnym źródłem informacji o firmie, dlatego tak ważne jest zadbanie o przejrzystość, wybierane tematy i sposób ich komunikowania otoczeniu.

Partnerem wydarzenia było Forum Odpowiedzialnego Biznesu, a patronat medialny objęli: odpowiedzialnybiznes.pl, PRoto.pl i Radio PIN, Ekologia i Rynek, Ecomanager.pl.

Kolejne spotkanie w ramach cyklu „Zrównoważony Rozwój w Praktyce odbędzie się w maju.

SGS jest światowym liderem i innowatorem w inspekcjach, weryfikacjach, testach i certyfikacji. Założona w 1878 Grupa SGS jest rozpoznawalna na rynku światowym jako wzorzec rzetelności i jakości. Zatrudnia ponad 70,000 osób, posiada sieć ponad 1,350 biur i laboratoriów na całym świecie. Połączenie kompetencji w zakresie testów, inspekcji i certyfikacji z usługami doradczymi pozwala skutecznie wspierać klientów w obszarze zrównoważonego rozwoju.

Źródło: SGS