Karta Różnorodoności dla firmy Henkel

Henkel10 czerwca Henkel Polska dołączył do grona sygnatariuszy Karty Różnorodności, zobowiązując się tym samym do aktywnego propagowanie oraz wspieranie równego traktowania pracowników w miejscu pracy. Podpisanie dokumentu zbiegło się z Dniami Różnorodności, wewnętrzną inicjatywą promującą tematykę różnorodności i równości w Henklu.

Sygnowana przez firmę Karta Różnorodności to międzynarodowa inicjatywa wspierana przez Komisję Europejską, którą w Polsce koordynuje Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Kartę może podpisać każda organizacja, urząd, instytucja lub przedsiębiorstwo, które zgadza się z jej zapisami dotyczącymi zakazu dyskryminacji w miejscu pracy, prowadzenia działań na rzecz tworzenia i promocji różnorodności oraz gotowości do zaangażowania wszystkich pracowników oraz partnerów biznesowych w te działania.

– Szacunek dla różnorodności i zapobieganie wykluczeniu są głęboko zakorzenione w kulturze Henkla. Nasza firma prowadzi szereg działań na rzecz różnorodności płci, wieku oraz narodowości. Tym bardziej cieszymy się, że jako sygnatariusz Karty Różnorodności, możemy się przyczyniać do dalszego promowania i wspierania równości społecznej w miejscu pracy, a także poza naszą firmą – powiedziała Agnieszka Bielawska, dyrektor ds. personalnych Henkel Polska.

W rozumieniu firmy Henkel, która prowadzi działalność na ponad stu rynkach za całym świecie, różnorodność – w kontekście płci, pochodzenia i wieku – jest siłą napędową rozwoju firmy i osiągania przez nią sukcesów, gdyż pozwala z korzyścią dla wyników biznesowych firmy wykorzystywać odmienne sposoby myślenia i działania pracowników. Dlatego Henkel kładzie nacisk na różnorodność w swojej strategii biznesowej do 2016 roku. Między innymi firma postawiła sobie za cel stałe zwiększanie udziału kobiet w kadrze zarządzającej, co roku o 1-2 proc. Wspieraniu kariery kobiet służą m.in. alternatywne formy zatrudnienia i towarzyszące im rozwiązania organizacyjne, które pozwalają łatwiej łączyć pracę z życiem osobistym.

Henkel aktywnie promuje tematykę różnorodności wśród swoich pracowników. Jedną z wewnętrznych inicjatyw, która skupia się na poznawaniu i akceptowania różnic między pracownikami oraz docenianiu korzyści, które firma codziennie czerpie z faktu, że ludzie różnią się między sobą, są Dni Różnorodności. Odbywają się one w czerwcu w lokalizacjach firmy na całym świecie. W Polsce w ramach inicjatywy prowadzona jest komunikacja wewnętrzna skierowana zarówno do kadry zarządzającej jak i pracowników niższych szczebli. Organizowane są warsztaty dotyczące różnorodności, ogłoszony został konkurs tematyczny, a dodatkowo pracownicy mają okazję spróbować dań z różnych stron świata, co pozwoli im osobiście przekonać się, że różnorodność czyni świat zdecydowanie ciekawszym. Podczas Dni Różnorodności odbędzie się także inauguracja polskiej edycji projektu Women in Leadership, czyli henklowskiej inicjatywy mającej na celu wspieranie rozwoju zawodowego i osobistego kobiet na stanowiskach menedżerskich oraz wzmocnienia wewnętrznego networkingu.

Źródło: Henkel