Karta, która zmieniła wszystko

Forum Odpowiedzialnego Biznesu zostało wyróżnione w L edycji Raportu Społeczna Odpowiedzialność Biznesu za przygotowanie i prowadzenie inicjatyw związanych z Kartą Różnorodności.

Różnorodność jest fundamentalną wartością współczesnego społeczeństwa. Polityka równego traktowania i zarządzanie różnorodnością przynosi wymierne korzyści i wpływa na rozwój oraz innowacyjność organizacji – to pierwsze słowa Karty Różnorodności, dokumentu, który choć funkcjonuje od 2012 r., to wciąż dla wielu polskich przedsiębiorców jest źródłem trudnych pytań. Z kolei źródłem odpowiedzi – od blisko 10 lat – jest Forum Odpowiedzialnego Biznesu, które zainicjowało proces powstania polskiej wersji Karty Różnorodności.

Inicjatywa stworzenia polskiej wersji Karty Różnorodności powstała w maju 2011 r. a już we wrześniu, w tym samym roku, Forum Odpowiedzialnego Biznesu zainicjowało proces powstania dokumentu. W procesie wzięły wówczas udział m.in. firmy Aviva, British American Tobacco Polska, Danone, Deloitte Polska, Grupa Orbis, Grupa Żywiec, Kompania Piwowarska, L’Oreal Polska, Orange Polska, Provident Polska, PwC, Totalizator Sportowy, Unilever oraz Nutricia.

W wyniku spotkań, w których wzięli udział przedstawiciele tych firm oraz organizacji i instytucji reprezentujących interesy różnych grup społecznych narażonych na dyskryminację sformułowana została treść Karty. Uczestniczyli w nich m.in. Krystyna Mrugalska z Polskiego Forum Osób Niepełnosprawnych, Tomasz Szypuła z Kampanii Przeciw Homofobii, Joanna Piotrowska z Fundacji Feminoteka, Krzysztof Śmiszek z Polskiego Towarzystwa Prawa Antydyskryminacyjnego oraz Magdalena Gryszko z Biura Pełnomocnik Rządu do Spraw Równego Traktowania.

Treść polskiej wersji Karty została przygotowana poprzez konsultacje z przedstawicielami organizacji reprezentujących interesy różnych grup społecznych narażonych na dyskryminację, administracji publicznej oraz biznesu.

Dziś, po blisko 10 latach, pod polską Kartą Różnorodności widnieje aż 225 podpisów firm i instytucji, zarówno z sektora prywatnego, publicznego i pozarządowego. Są wśród nich takie firmy jak np. Emitel, PZU czy Orange, ale też Miejski Zakład Komunikacji w Słupsku, Urząd Miasta w Częstochowie, Gmina Gniewino czy Ambasada Belgii.

Przemysław Gruz