Moda na różnorodność i inkluzję

Źródło: Pixabay

Moda na różnorodność i inkluzję

Maj jest miesiącem, w którym obchodzi się Różnorodność i inkluzję. Idea ma na celu promowanie równości i zarządzania różnorodnością w miejscu pracy. Stanowi ważny element cyfrowej transformacji sprzyjający spójności społecznej. Obchody miesiąca Różnorodności i Inkluzji są objęte patronatem Komisji Europejskiej. Akcja wpisuje się w działania w obszarze społecznej odpowiedzialności biznesu (ang. corporate social responsibility – CSR).

Badania pokazują, że równe traktowanie i zarządzanie różnorodnością przynosi wymierne korzyści.
Jak wynika z analiz McKinsey prawie 40 proc. kandydatów odrzuciło lub zdecydowało się nie podejmować pracy z powodu braku integracji w organizacji. Przedsiębiorstwa wyróżniające się dużą różnorodnością pod względem płci mają o 25 proc. większe szanse na osiągnięcie lepszych wyników finansowych niż ich konkurenci, natomiast pracodawcy różnorodni etnicznie mają nawet o 36 proc. większe szanse na osiągnięcie lepszych wyników finansowych. Jak zaś informuje Boston Consulting Group – pracodawcy, którzy mają bardziej zróżnicowane zespoły, osiągają o 19 proc. wyższe przychody dzięki innowacjom.

Zarządzanie różnorodnością, inkluzją to nowe wyzwania dla pracodawców.
Ujawniły się one szczególnie podczas pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 kiedy dobrze wykorzystany potencjał różnorodności (diversity) i inkluzji (inclusion) wzmacniał działania innowacyjne, przyczyniał się do lepszych wyników finansowych, a zarazem budowania spójności społecznej.

Kartę Różnorodności podpisało już 300 największych przedsiębiorstw i organizacji, które są liderami w zakresie zarządzania różnorodnością. Inicjatywa jest realizowana w 26 państwach Unii Europejskiej. Karta Różnorodności jest obecna w Polsce Od 2012 roku

Pod koniec maja 2021 roku z okazji Europejskiego Miesiąca Różnorodności po raz pierwszy została zaprezentowana lista pracodawców, którzy są najbardziej zaawansowani w zarządzaniu różnorodnością i inkluzji w Polsce. Zestawienie powstało na podstawie wyników badania Diversity IN Check, przeprowadzonego przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Polski #MiesiącRóżnorodności jest częścią Europejskiego Miesiąca Różnorodności (European Diversity Month), organizowanego przez Komisję Europejską oraz EU Diversity Charters Platform, do której należy także Karta Różnorodności.
Jest to święto różnorodności i inkluzji w miejscu pracy i całej wspólnocie. Różnorodność jest fundamentalną wartością współczesnego społeczeństwa, szczególnie istotną w kontekście odbudowy gospodarek po pandemii koronawirusa SARS-CoV-2.

Badanie Diversity IN Check umożliwia diagnozę stopnia dojrzałości przedsiębiorców w zakresie zarządzania różnorodnością i budowania inkluzywnych. Kwestionariusz badania opiera się międzynarodowych standardach i wytycznych, m.in. SDGs, ISO 26000, GRI Standards i OECD Guidelines for Multinational Enterprises. Pytania w badanie Diversity IN Check pogrupowane są w pięciu blokach: podstawy zarządzania, programy i działania, budowanie zaangażowania, wskaźniki rezultatów oraz dodatkowe pytania związane z pandemią koronawirusa SARS-CoV-2.

Badanie Diversity IN Check pozwoliło wytypować liderów, którzy są najbardziej zaawansowani w zarządzaniu różnorodnością i inkluzji w Polsce. Są wśród nich: Bank BPH, BASF Polska, BNP Paribas Bank Polska, CCC, CEMEX Polska, Citibank Europe plc, Citi Handlowy, Credit Suisse (Poland), Cushman & Wakefield Polska, DNB Bank Polska, Ferrero, Henkel Polska, IKEA Retail, ING Bank Śląski, intive GmbH Oddział w Polsce, KPMG, L’Oreal Polska, Luxoft Polska, McDonald’s Polska, MetLife, NatWest Poland, Orange Polska, Pfizer Polska, Polenergia, Provident Polska, Santander Bank Polska, Sephora Polska, Siemens, STU ERGO Hestia, T-Mobile Polska i Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego.

Kartę Różnorodności podpisało m. in. Ferrero, zobowiązując się do przeciwdziałania dyskryminacji oraz popierania dla idei różnorodności w miejscu pracy.

Źródło: https://agencja-informacyjna.com/moda-na-roznorodnosc/