Grupa Ferrero promuje zarządzanie różnorodnością i inkluzję

Z okazji obchodów miesiąca Różnorodności i Inkluzji, Grupa Ferrero w Polsce dołączyła do grona sygnatariuszy Karty Różnorodności – międzynarodowej inicjatywy, objętej patronatem Komisji Europejskiej. Ma ona na celu promowanie równości i zarządzania różnorodnością w miejscu pracy. Grupa Ferrero w Polsce znalazła się także w Raporcie Diversity IN Check – czyli na pierwszej liście najbardziej zaawansowanych pracodawców w zarządzaniu różnorodnością i inkluzji w kraju.

Polski #MiesiącRóżnorodności jest częścią European Diversity Month, organizowanego przez Komisję Europejską oraz EU Diversity Charters Platform, do której należy także Karta Różnorodności. Jest to święto różnorodności i inkluzji nie tylko w miejscu pracy, ale i całej wspólnocie. Różnorodność jest fundamentalną wartością współczesnego społeczeństwa, szczególnie istotną w kontekście odbudowy gospodarek po pandemii. Badania pokazują, że polityka równego traktowania i zarządzanie różnorodnością przynosi wymierne korzyści. Jak wynika z danych McKinsey prawie 40% kandydatów odrzuciło lub zdecydowało się nie podejmować pracy z powodu braku integracji w organizacji. Firmy wyróżniające się dużą różnorodnością pod względem płci mają o 25% większe szanse na osiągnięcie lepszych wyników finansowych niż ich konkurenci, natomiast firmy różnorodne etnicznie mają nawet o 36% większe szanse na osiągnięcie lepszych wyników finansowych. Jak zaś informuje Boston Consulting Group – firmy, które mają bardziej zróżnicowane zespoły, osiągają o 19% wyższe przychody dzięki innowacjom.

Ferrero podpisała Kartę Różnorodności, przez co zobowiązuje się do przeciwdziałania dyskryminacji oraz wyraża poparcie dla idei różnorodności w miejscu pracy. Inicjatywa jest realizowana w 26 krajach Unii Europejskiej. Od 2012 roku Karta Różnorodności jest obecna w Polsce, a program koordynuje Forum Odpowiedzialnego Biznesu – największa w Polsce organizacja pozarządowa, która w sposób kompleksowy zajmuje się koncepcją społecznej odpowiedzialności biznesu.

Ferrero stając się sygnatariuszem Karty Różnorodności dołączyła do grona ponad 300 największych firm i organizacji, które są liderami w zakresie zarządzania różnorodnością w Polsce. Ferrero realizując politykę równego traktowania i zarządzania różnorodnością główny nacisk kładzie na cztery płaszczyzny: płeć, wiek, narodowość oraz kulturę pracy. Grupa na całym świecie posiada Sieć Ambasadorów Różnorodności i Inkluzji, łącznie jest to 17 pracowników z prawie wszystkich kontynentów. Ferrero utworzyło również Rady Regionalne programu Różnorodności w skład, których wchodzi 130 pracowników Ferrero z całego świata. Polska Rada Regionalna składa się z Ambasadorki, 12 przedstawicieli 4 narodowości, 3 pokoleń oraz 10 różnych departamentów. Członkowie działają, jako doradcy w celu zapewnienia wkładu w kształtowanie, ulepszanie, adaptację wizji, strategii, celów i inicjatyw dotyczących różnorodności i inkluzji w regionie. Ustalają cele w zakresie różnorodności i inkluzji, a także śledzą ich postępy. Odpowiadają za włączenie idei różnorodności do wszystkich funkcji biznesowych oraz wpływają na strategię edukacyjną Grupy.

– Staramy się tworzyć firmę, w której wszyscy pracownicy czują się mile widziani i doceniani oraz mają takie same możliwości. Wierzymy, że wszyscy nasi ludzie są tak samo utalentowani na swój sposób. Pielęgnując ciekawość i naturalne zdolności naszych pracowników, zapewniamy im, pokolenie po pokoleniu, środki do osiągnięcia sukcesu osobistego i zawodowego, umożliwiając im stworzenie swojej drogi w Ferrero. Różnorodność naszych talentów jest tym, co czyni nasze środowisko pracy innowacyjnym i wysoce satysfakcjonującym – mówi Beata Dziekanowska Ambasadorka programu Różnorodności i Inkluzji Ferrero w Polsce.

Ferrero znalazło się również w Raporcie Diversity IN Check – pierwszej liście pracodawców najbardziej zaawansowanych w zarządzaniu różnorodnością i inkluzji w Polsce. Zestawienie powstało na podstawie wyników badania Diversity IN Check, przeprowadzonego przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu i grono organizacji partnerskich. Ferrero znalazło się w gronie 31 firm, które osiągnęły dojrzałość w zakresie zarządzania różnorodnością i budowania zróżnicowanej organizacji. Realizację badania wspiera grono partnerów i patronów merytorycznych: ABSL – Związek Liderów Sektora Usług Biznesowych, Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Warszawie, firma Deloitte Advisory, Fundacja Share the Care, PBS, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Francusko-Polska Izba Gospodarcza, Belgijska Izba Gospodarcza oraz Dziennik Gazeta Prawna.

 

Więcej: https://www.ferrerosustainability.com/int/en/our-approach/empower-people