Inkluzja powoduje, że różnorodność w firmie staje się kluczem do sukcesu organizacji

Rozmawiamy z Beatą Dziekanowska, ambasadorką programu Różnorodności i Inkluzji Ferrero w Polsce.

Karta Różnorodności jest realizowana w 26 krajach Unii Europejskiej, w tym od 2012 r. w Polsce. Teraz podpisała ją Grupa Ferrero. Co skłoniło firmę do podpisania Karty?

Wierzymy, że różnorodność i inkluzja mają kluczowe znaczenie dla długoterminowego sukcesu firmy. Zatrudniając ponad 37 tys. pracowników w prawie 50 krajach staramy się tworzyć społeczność, w której wszyscy pracownicy czują się mile widziani i doceniani oraz mają takie same możliwości. Jesteśmy przekonani, że każdy ferrerianin jest utalentowany na swój sposób. Pielęgnując ciekawość i naturalne zdolności naszych pracowników, chcemy umożliwić im osiągnięcie sukcesu osobistego i zawodowego poprzez tworzenie własnej drogi w Ferrero. Różnorodność naszych talentów jest tym, co czyni pracę w Ferrero innowacyjną i wysoce satysfakcjonującą.

Jak w praktyce Grupa Ferrero realizuje zarządzanie różnorodnością i inkluzją? Na które aspekty kładzie nacisk?

Realizując politykę równego traktowania i zarządzania różnorodnością główny nacisk kładziemy przede wszystkim na cztery płaszczyzny: płeć, pokolenia, narodowość oraz kulturę pracy. Nasza Rada ds. Różnorodności i Inkluzji składa się z siedmiu kobiet i pięciu mężczyzn, którzy reprezentują cztery różne narodowości. Są to Baby Boomers, Pokolenie X i Millenialsi, których doświadczenie w Ferrero wynosi od kilku do nawet 37 lat. Dzięki temu przedstawiciele różnych grup wiekowych mogą służyć sobie nawzajem radą oraz wymieniać się wiedzą i doświadczeniami. Warto także wspomnieć, że w 2021 r. do zarządu Ferrero po raz pierwszy w Polsce zostały powołane kobiety.

Jakie korzyści ekonomiczne a jakie społeczne przynosi firmom realizacja polityki równego traktowania i zarządzania różnorodnością?

Różnorodność jest fundamentalną wartością współczesnego społeczeństwa, szczególnie istotną w kontekście odbudowy gospodarki po pandemii. Badania pokazują, że polityka równego traktowania i zarządzania różnorodnością przynosi wymierne korzyści biznesowe. Jak wynika z danych McKinsey, prawie 40 proc. kandydatów odrzuciło lub zdecydowało się nie podejmować pracy z powodu braku inkluzywnego podejścia przez organizację. Pracownicy szukając miejsca pracy coraz częściej zwracają uwagę na to jakie firma ma podejście do kwestii różnorodności. Oczywiście nie bez znaczenia pozostaje również wątek ekonomiczny. Firmy wyróżniające się dużą różnorodnością pod względem płci mają o 25 proc. większe szanse na osiągnięcie lepszych wyników finansowych niż ich konkurenci. Jak zaś informuje Boston Consulting Group – firmy, które mają bardziej zróżnicowane zespoły, osiągają o 19% wyższe przychody dzięki innowacjom.

Czy inkluzja jest jednym z koniecznych warunków budowania społecznego dobrobytu?

Oczywiście. To inkluzja powoduje, że różnorodność w firmie staje się kluczem do sukcesu organizacji.  Zarządzanie różnorodnością i inkluzją powinno być dziś jedną z najważniejszych kwestii przy budowaniu strategii, ponieważ przekłada się ona na dobrobyt pracowniczy i wyniki finansowe firmy.

Ferrero znalazło się również w Raporcie Diversity IN Check – pierwszej liście pracodawców najbardziej zaawansowanych w zarządzaniu różnorodnością i inkluzji w Polsce. Jakie to ma znaczenie dla całej Grupy Ferrero?

Raport Diversity IN Check to lista pracodawców najbardziej zaawansowanych w zarządzaniu różnorodnością i inkluzji w Polsce. Zestawienie powstało na podstawie wyników badania Diversity IN Check, przeprowadzonego przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu i grono organizacji partnerskich. Dla całej Grupy Ferrero, dużym wyróżnieniem było znalezienie się w gronie 31 firm w Polsce, które osiągnęły dojrzałość w zakresie zarządzania różnorodnością i budowania inkluzywnego miejsca pracy. Cieszymy się, że zostało to również zauważone i docenione przez zewnętrznych ekspertów.